دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
ترس از مرگ در آثار عطار
ترس از مرگ در آثار عطار

سعید رحیمیان؛ محبوبه جباره ناصرو

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3240

چکیده
  ترس از مرگ دلایل گوناگونی دارد؛ زیرا مرگ امری مجهول است که هیچ کس نه آن را شناخته و نه تجربه کرده است. مرگ تنها چیزی است که انسان‌ها را با هم برابر و یکسان می­کند و برای هیچ کسی استثنا قائل نمی­شود. انسان‌ها ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری)
حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری)

حسن حیدری

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3245

چکیده
  حدیث اوائل با سه شاخه روایی ِعقل، قلم و نور نبی دست‌کم در سه دسته از متون حدیثی و تفسیری، متون فلسفی و متون ادبیات عرفانی بازتاب گسترده‌ای یافته است. در دو دستة نخست، مقصود اصلی، تعیین و تبیین نخستین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خداوند در رؤیاهای عارفان
خداوند در رؤیاهای عارفان

محمدکاظم کهدویی؛ اکرم هدایتی شاهدی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3246

چکیده
  رؤیاهای عارفان آینۀ اندیشه‌ها، آراء و عقاید و به‌ویژه آرزوهای متعالی این گروه است. رؤیت خداوند یکی از این آرزوهاست که نمود فراوانی در تجارب روحانی نقل‌شده از عارفان دارد. در این دسته از رؤیاها، رؤیابین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن  و جست‌وجوی آن در آرای مولانا
خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا

پروین گلی زاده؛ سیّده سمانه صالحی؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 115-136

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3247

چکیده
  آگاه شدن از مسئلة خطاهای اندیشه، جهت پرهیز از داوری‌های نادرست، مقوله‌ای است که فلاسفة قدیم و عصر جدید و نیز بسیاری از شاعران سرزمین‌های اسلامی که از این حلقه به‌شمار می‌آیند، بر آن اتفاق‌نظر دارند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی
رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی

خلیل پروینی؛ سیدعلی دسپ

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 7-40

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3248

چکیده
  یکی از رویکردهای تفسیری مورد توجه مفسّران در فهم قرآن، تفسیر عرفانی است که معانی باطنی آیات قرآن را عرضه می‌کند. تکیه بر تأویل و رمزی انگاشتنِ قرآن، مهم­ترین ویژگی تفاسیر عرفانی است. پیشینۀ این نوع ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ
مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طیبه جعفری

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 163-195

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3249

چکیده
  سلوک عرفانی یکی از شاخص‎ترین طریقه‌هایی است که در آن، فرد آگاهانه در مسیر خودشناسی گام می‎نهد؛ مسیری که غایت آن از همان آغاز مشخص و منازل و مراحل آن کاملاً تبیین شده است. در این طریقه، سالک تحت تعلیم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود
نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود

داوود پورمظفری

دوره 2، شماره 3 ، دی 1389، صفحه 137-162

https://doi.org/10.22051/jml.2010.3250

چکیده
  این مقاله درپی نمایاندن تصویری از جهان ذهن و اندیشة شمس تبریزی است. نویسنده درصدد است تا نخست با تکیه بر تصاویر بلاغی و رتوریک متن مقالات، انسجام فکری موجود در ورای ظاهر آشفته و درهم‌ریختة مقالات و راز ...  بیشتر