سهم عظیمی از ادبیات کلاسیک فارسی مرهون نگارش آثار فراوانی است که توسط گویندگان برجستۀ عارف و صوفی در طول قرون و اعصار پدید آمده است. شناخت هرچه بهتر و بیشتر این آثار بی ­تردید بر غنای فرهنگی خواهد افزود و در گسترش و رواج زبان و ادبیات فارسی سهمی بسزا خواهد داشت.

فصلنامه ادبیات عرفانی با هدف انتشار مقالات استادان و اندیشمندان در موضوعات مربوط به نقد و بررسی متون نظم و نثر عرفانی آغار به کار کرد. در طول سالیان گذشته تلاش شده تا این نشریه محلی برای عرضۀ پژوهش­ های ارجمند نویسندگان دربارۀ آثار عارفان و صوفیان برجسته و دیگر گویندگان با گرایش عرفانی باشد. مقالاتی دربارۀ متون خطی عرفانی، تا نقد و بررسی آثار بر اساس نظریه­ های جدید نقد ادبی می­توانند در این نشریه جای داشته باشند.

امید که با کوشش در گستردن پژوهش ­ها و تحقیقات دربارۀ عارفانه­ ها و صوفیانه ­ها بتوانیم سهمی در غنی سازی بخشی از فرهنگ ارزشمند جهانی، و اسلامی و ایرانی سرزمین­مان داشته باشیم.