دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)

به سامانه فصلنامه علمی«ادبیات عرفانی»  خوش آمدید

نشریۀ ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء(س) از تاریخ 1400/01/24در زمینۀ انتشار مقالات علمی در حوزۀ نقد متون عرفانی با انجمن نقد ادبی ایران تفاهم نامۀ همکاری نهاده است.

 «اطلاعات نشریه»

  *********************************************************************

  نوع نشریه: علمی 

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 1388

وضعیت انتشار:  الکترونیکی

مدت زمان داوری: 2 ماه

رتبه در وزارت علوم الف

 رتبه در (ISC):  0.321(Q1)

نوع دسترسی :  رایگان (تمام متن)

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

درصد پذیرش از ابتدای انتشار : 7 %

نوع داوری: دوسوناشناس با حداقل دو داور

بازه زمانی بررسی اولیه: 7 تا 10 روز

نشریه از منشور اخلاقی COPE  تبعیت می‌کند.

 سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

هزینه داوری: 1000000ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

 هزینه چاپ: 2000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

نشانی الکترونیکیadabiaterfani@alzahra.ac.ir

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

 *********************************************************************

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

علمی- پژوهشی
تحلیل تطبیقی الگوی کنشگر در رسائل فارسی سهروردی از منظر گرماس
تحلیل تطبیقی الگوی کنشگر در رسائل فارسی سهروردی از منظر گرماس

مجید هوشنگی؛ عارفه حجتی

دوره 14، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 9-43

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41947.2406

چکیده
  از رویکردهای مهم در شناخت ساختار روایت، تحلیل آنها براساس نظام تقابل­های دوگانۀ گرماس است. او با بخش‌بندی عناصر کنشگر به سه تقابل دوتایی و تقسیم سه­گانۀ پیرفت­ها می‌کوشید به الگویی فراگیر در تحلیل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی
تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی

علی صفایی سنگری؛ الهام کارگر

دوره 14، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 45-69

https://doi.org/10.22051/jml.2022.42035.2410

چکیده
  زبان‌شناسی زیست‌محیطی از رویکردهای نوین در پژوهش‌های زبان‌شناختی است که از دریچه‌ای جدید به مطالعه دربارۀ ارتباط بین زبان و محیط طبیعی- اجتماعیِ گویشوران آن می‌پردازد. به‌عقیدۀ زبان‌شناسان زیست‌محیطی، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی
تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی

تاج الدین آروین پور؛ مهسا رون؛ سید اسماعیل قافله باشی

دوره 14، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 71-102

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41571.2396

چکیده
  پژوهش در ادبیات عرفانی معاصرِ افغانستان از حوزه‌های مغفول است، درحالی‌که در دورۀ معاصر، با وجود مسائل و مشکلات این کشور، ادبیات کم‌وبیش فعال بوده ‌است. در پژوهش حاضر، سه شاعر عارف ـ مستان‌شاه، مجنون‌شاه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه
چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه

مریم رامین نیا

دوره 14، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41979.2407

چکیده
  روایت‌های صوفیانه به‌مثابه زندگی‌نامۀ دگرنوشت به‌دلیل متغیرهایی چون نوع رابطۀ روایت‌پرداز با سوژۀ ارجاعی، خوانش و مقاصد روایت‌پرداز و میزان تأییدپذیری داده‌های روایت، چهرۀ متنی‌ای برای فرد تولید ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم)
قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم)

هاتف سیاه کوهیان

دوره 14، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 129-160

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41359.2386

چکیده
  نوسانات گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در دوره­های مختلف تصوف تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره­ها را بر قبض و بسط این رویکرد در آثار صوفیه نشان می­دهد. این مقاله در چهارچوب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات)
مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات)

فرزام حقیقی

دوره 14، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 161-190

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41734.2400

چکیده
  در ایران بسیاری از گروه‌ها،‌ فرقه‌ها و حتی برخی از صاحبان اصناف و حِرف به‌مرور زمان زبانی خاص را ابداع می‌کردند که شناختن جزئیات و حتی درک کلی آن برای دیگران سخت و گاه غیرممکن می‌نمود. قلندران یکی ...  بیشتر
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)

مدینه پورمحمود؛ منصور معتمدی؛ زهرا اختیاری

دوره 14، شماره 28 ، فروردین 1401، ، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22051/jml.2022.39828.2323

چکیده
  اسلام، ایمان و احسان، سه‌گانۀ اصلی ابعاد زندگی دنیوی و اخروی است. مستند این سه‌گانه حدیثی است معروف به حدیث جبرئیل که نشان می‌دهد اسلام بر اعمال ظاهری، ایمان بر اعمال باطنی و احسان بر مشاهده و رؤیت دلالت ...  بیشتر
تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار
تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار

سارا ذبیحی؛ احمد رضی

دوره 12، شماره 22 ، شهریور 1399، ، صفحه 85-115

https://doi.org/10.22051/jml.2021.32838.2092

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف و تبیین سازوکار ارتباطِ ترامتنیِ کتاب همایش پرندگان نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار در عرصة جهانی است. براساس اسناد پیرامتنی، این کتاب با اقتباس از منطق‌الطیر برای مخاطب کودک ...  بیشتر
نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت
نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت

زینب رضاپور

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 177-203

https://doi.org/10.22051/jml.2020.31238.1942

چکیده
  حکایت شیخ صنعان از جمله داستان‌هایی است که محققان بسیاری در باب مأخذ آن اظهارنظر کرده و منابع مختلفی را برای آن برشمرده‌اند. آنچه در این پژوهش‌ها مورد توجه قرار نگرفته، روایت تفسیری هاروت و ماروت است. ...  بیشتر
بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو
بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو

سیدمحمد ساعدی؛ مسعود خردمندپور؛ عبدالله مقامیان زاده؛ امیرمحمد اردشیرزاده

دوره 13، شماره 24 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22051/jml.2021.35704.2191

چکیده
  ابوسعید ابوالخیر در گفتار، منش و اندیشه به انسان و دغدغه­ های او توجه ویژه­ ای داشته و نظام عرفانی خود را بر این اساس انسجام بخشیده است. در مکتب روانشناسی انسان­ گرا که آبراهام مزلو برجسته ­ترین ...  بیشتر
بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش
بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش

مرتضی داوری؛ علیرضا فولادی؛ سید محمد راستگوفر؛ رضا شجری

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22051/jml.2020.31315.1950

چکیده
  دربارۀ عطار، شاعر عارف و بلندآوازۀ ایرانی، کتاب‌ها و مقالات بسیاری نوشته شده است و تاکنون کارنامۀ پرباری در عرصۀ عطارپژوهی پیش رو داریم. شمار زیاد این پژوهش‌ها، ضرورت بررسی و تحلیل آن‌ها را بیش از پیش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل داستان طوطی و بازرگان مثنوی معنوی بر اساس نظریه‌ی افشانش ژاک دریدا
تحلیل داستان طوطی و بازرگان مثنوی معنوی بر اساس نظریه‌ی افشانش ژاک دریدا

علی حسن نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41550.2392

چکیده
  نظریه ی افشانش معنا، الگویی است که زیرمجموعه ی ساخت شکنی قرار میگیرد و بر اساس آن میتوان ‌زمینه ها و شیوه های تکثّر معنا را در یک متن مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، حکایت طوطی و خواجه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی
تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی

علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41872.2404

چکیده
  پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نمود‌های گوناگون ادب غنایی که ریشه در تجلیّات بی‌حد و حصر عواطف انسانی دارد، تقویت‌کننده این ذهنیّت است که هر آن، در گوشه و کنار آثار مختلف، امکان بروز نمونه‌ای نو و حتی ناشناخته ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کارکردهای اضطراب در اندیشه و داستان های عطار
کارکردهای اضطراب در اندیشه و داستان های عطار

حامد رحمانی کرویق؛ محمد پاشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41228.2382

چکیده
  هر نوع تنش و فشار روانی که در اثر حوادث و بحرانهای گوناگون، سکون و آرامش ذهنی انسان را به هم بریزد و آشفته کند، اضطراب نامیده میشود. مهمترین اضطراب انسان، مواجهه با رمز و راز هستی، چرایی آفرینش، مرگ و جهان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آسیب‌شناسی تأویل آیات قرآنی در کشف‌المحجوب هجویری
آسیب‌شناسی تأویل آیات قرآنی در کشف‌المحجوب هجویری

بهرام شعبانی؛ محمد عباس زاده جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41361.2387

چکیده
  کشف‌المحجوب، نخستین کتابی است که در تصوّف به زبان فارسی تألیف شده و استناد به آیات قرآن از ویژگی‌های سبکی این متن کهن به شمار می‌آید. در این پژوهش، چگونگی تأویل آیات قرآنیِ به‌کاررفته در مقدمه و شش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی مؤلفه های آرمانشهری گفتمان های فتوت
بررسی مؤلفه های آرمانشهری گفتمان های فتوت

حسین پولادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.41863.2408

چکیده
  در گسترة تمدن ایرانی- اسلامی، آیین فتوت به مثابه خرده فرهنگی نیرومند بنا به مقتضیات تاریخی موجد گفتمان های متکثری بوده است. این آیین برآمده از یک ضرورت اجتماعی و تاریخی در برابر نظام های خودکامه و عدالت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی
عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی

مرضیه رستگار؛ علی محمد سجادی؛ قدرت الله طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42491.2422

چکیده
  دین، به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های معرفتی، دارای ساحت‌های مختلفی از جمله ساحت انفُسی و درونی است. در مطالعات عرفانی جدید، از ساحت انفُسی یا همان تجارب شخصی از خداوند، به «تجربۀ دینی و عرفانی» ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پیامدهای سیاسی فهم عین‌القضات همدانی از مقوله جبر و اختیار
پیامدهای سیاسی فهم عین‌القضات همدانی از مقوله جبر و اختیار

آرش امجدیان؛ یدالله هنری لطیف پور؛ محمدعلی قاسمی ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.41793.2402

چکیده
  بحث از جبر و اختیار و دلالت‌های معرفتی آن، از مباحث مناقشه‌برانگیز در تاریخ اندیشه ایران و اسلام بوده‌است. در این بین عمده‌ پژوهش‌های موجود، به غلبه اندیشه تقدیر‌گرا در تاریخ فکر سیاسی و عرفانی ایران ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن
معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن

فاطمه محمودی؛ مریم حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41191.2377

چکیده
  کتاب «سفینة الاولیاء» یکی از تذکره‌های ارزشمند عارفان از محمد داراشکوه (1024 – 1069 ه.ق) است که دربردارندۀ اطلاعات درخوری درباره صوفیه و فرقه ها و نحله‌های آن، از آغاز پیدایش تا عهد مؤلف است که در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل محتوایی حکایتِ «گازر و خر او» در مثنوی
تحلیل محتوایی حکایتِ «گازر و خر او» در مثنوی

طاهر لاوژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41567.2395

چکیده
  اعمالِ قواعدی خاص در اسلوب، زبان و لحن روایت‌های گوناگونِ یک حکایت را در بافتار متن نظم می‌بخشد. حکایت «گازر و خر او» برگرفته از کلیله و دمنه، در مثنوی به گونه‌ای دیگر بازآفرینی می‌شود و مولانا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری
بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری

رضا عباسی؛ عظیم حمزئیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42106.2411

چکیده
  بدون شک مقولة «انسان‌شناسی» بعد از خداشناسی، مهم‌ترین موضوع در عرفان است و عارفان در این زمینه، نگاه ویژه و تفسیر خاصّی داشته‌اند. ابو عبدالله نفّری، به عنوان یکی از همین عارفان، گزارش تجارب عرفانی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی
بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی

امیر حسین کوهستانی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ زهره نجفی نیسیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42279.2414

چکیده
  ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی، بنیان‌گذار سلسلة عرفانی خفیفیّه، از شخصیت‌های جریان‌ساز و اثرگذار در تاریخ تصوف اسلامی است. با وجود نقش مؤثر این عارف در سیر تطوّر و گسترش عرفان اسلامی، تا کنون تحقیقی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
«ظهور حقیقت مثالی» راه شهود «حقیقت انسان» با تاکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در معدن المعانی
«ظهور حقیقت مثالی» راه شهود «حقیقت انسان» با تاکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در معدن المعانی

هادی معمارکوچه باغ؛ محمد سوری؛ رحمان بوالحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42323.2417

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل شناخت حقیقت انسان به روش تحلیلی توصیفی براساس نظریات یکی از عرفای قرن هشتم هجری یعنی شیخ شرف الدین احمد بن یحیی مَنْیَری در کتاب معدن المعانی پرداخته است مسئله اصلی بر این سوال استوار ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
"تحلیل گفتمان تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف)

محبوبه مباشری؛ فائزه واعظ زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42386.2420

چکیده
  تمهیدات مهم‌ترین اثر عین القضات همدانی، عارف آزاداندیش عصر سلجوقی و یکی از معروف‌ترین آثار عرفان اسلامی است که در تحقیق حاضر با رویکرد «تحلیل گفتمان انتقادی» نورمن فرکلاف بررسی شده است. هدف تحقیق ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری
جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری

مریم رجبی نیا؛ مریم حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

https://doi.org/10.22051/jml.2022.40975.2367

چکیده
  از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری در خطّۀ خراسان پانزده پیرنامه به زبان فارسی و عربی تألیف یا ترجمه شده‌است که عبارت‌اند از: مقامات قومسانی، مقامات خواجه عبدالله انصاری، کتاب‌النور، دستورالجمهور، مقامات ...  بیشتر

ابر واژگان