ارتباط با دفتر مجله برای پاسخگویی به پرسش‌ها

تلفنی: روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 11-9  با شمارۀ 09100210883  (خانم مشمولی، کارشناس مجله)

کتبی: ازطریق ایمیل مجلهadabiaterfani@alzahra.ac.ir

نویسندگان محترم با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه، خواهشمند است در قسمت ارسال  مقاله،  فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان و  یا حداقل برای  نویسنده  اصلی تکمیل و سپس مقاله خود را  ارسال نمایید. برای ثبت نام و دریافت کد (ORCID)  اینجا را کلیک نمایید.

 هزینۀ داوری و چاپ مقاله 

هزینۀ داوری: نویسندگان محترم مقاله‌های مجلۀ ادبیات عرفانی لازم است پس از دریافت ایمیل مجله مبنی بر قابل داوری بودن مقاله، برای پرداخت هزینۀ داوری با ورود به پروندۀ مقاله از طریق کلیک روی کد مقاله و به‌صورت آنلاین مبلغ 200000 تومان به حساب ۴۰۰۱۰۷۱۲۰۳۰۰۸۷۵۲ بانک مرکزی با شناسۀ واریز ۳۹۳۰۷۱۲۸۲۱۱۴۷۰۰۰۰۰۱۰۰۴۴۱۳۰۰۴۴۴ پرداخت کنند. از نویسندگان محترم خواهشمند است به هیچ وجه به صورت دستی و پیش از دریافت ایمیل نشریه اقدام به پرداخت ننمایند. در غیر این صورت وجه پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.

هزینۀ چاپ:  نویسندگان محترم  لازم است پس از دریافت ایمیل مجله مبنی بر قابل چاپ بودن مقاله، برای پرداخت هزینۀ چاپ  با ورود به پروندۀ مقاله ازطریق کلیک روی کد مقاله به‌صورت آنلاین مبلغ 600000  تومان  به حساب ۴۰۰۱۰۷۱۲۰۳۰۰۸۷۵۲  بانک مرکزی با شناسۀ واریز  ۳۹۳۰۷۱۲۸۲۱۱۴۷۰۰۰۰۰۱۰۰۴۴۱۳۰۰۴۴۴  پرداخت کنند.

بدیهی است تأخیر در پرداخت، نخست منجر به تأخیر در ارسال برای داوران و در گام بعدی سبب حذف مقاله از چرخۀ داوری یا چاپ خواهد شد.

 شرایط پذیرش مقاله

- مقاله‌های تحقیقاتی که حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان بوده و  از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و چاپ پذیرفته خواهد شد.

- مقاله‌های ارسالی پیش‌تر در مجلة دیگری چاپ نشده باشد و یا هم‌زمان به مجلة دیگری فرستاده نشود. 

- مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نویسنده است.

- هیئت تحریریه در رد یا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

- مقاله‌های ارسالی بازگردانده نخواهد شد.

 - نویسندگان باید فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را تکمیل کرده، پس از امضای دستی، همزمان با ارسال مقاله عکس یا اسکن آن را ارسال فرمایند.  برای دریافت فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع روی عنوان  فرم تعهدنامه ، فرم تعارض منافع کلیک فرمایید.
 - مقاله حداکثر در8000 کلمه به‌صورت حروفچینی‌شده (با اندازۀ 13 قلم Bzar در محیطword ) و فقط ازطریق سامانۀ الکترونیک مجله(jml.alzahra.ac.ir)  فرستاده شود.

- چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن‌ها مشروط به بررسی و تأیید هیئت تحریریة مجله است.

- مجله در ویرایش مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.

بخش‌های مقالۀ ارسالی

صفحة عنوان: صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله (حداکثر 15 کلمه)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبة علمی نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصصی و دانشگاه مربوط و نشانی الکترونیکی (درصورت امکان ایمیل دانشگاهی). چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما نیز درج شود.

چکیدة فارسی: حداکثر 250 کلمه شامل بیان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم‌ترین یافته‌ها و واژه‌های کلیدی (شامل 4 تا 7 واژه).

چکیدة انگلیسی: ترجمۀ چکیدۀ فارسی به انگلیسی (حداکثر 250 کلمه) همراه با نام نویسنده یا نویسندگان، رتبة علمی نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصصی و دانشگاه مربوط به انگلیسی.

متن اصلی مقاله (شامل1. مقدمه، 2. پیشینۀ پژوهش، 3. مبانی نظری، 4. بحث و بررسی، 5. نتیجه‌گیری، پی‌نوشت، فهرست منابع، ترجمۀ فهرست منابع به انگلیسی)

 

ساختار مقاله

1. مقدمه: شامل طرح موضوع و بیان مسئله، اهداف و ضرورت پژوهش، روش پژوهش و معرفی کلّی مقاله.

2. پیشینة پژوهش

در این بخش نیازی به جداسازی کتاب، پایان‌نامه و مقاله نیست و منابع به‌ترتیب تاریخی از قدیم به جدید باشند (مگر موارد خاص). در داخل متن فقط نام خانوادگی نویسندگان و سال نشر و درصورت ضرورت شمارۀ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود و از نوشتن عنوان کتاب‌ها و مقاله‌ها یا نام کوچک افراد پرهیز شود.

3. مبانی نظری

4. بحث و بررسی

در بخش 3 و 4  (مبانی نظری و بحث و بررسی) عنوان‌های اصلی و فرعی با شماره‌گذاری از هم جدا شوند. شماره‌گذاری‌ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارۀ عنوان اصلی و سپس فرعی‌ها نوشته شوند. برای مثال در فصل 4 شمارۀ عنوان‌های اصلی و فرعی به این صورت باشند: 4-1، 4-1-1 ، 4-1-2 و...

5. نتیجه‌گیری

پی‌نوشت‌ها (درصورت نیاز): پی‌نوشت‌های شماره‌گذاری‌شده شامل توضیحات ضروری دربارة مطالب مقاله و معادل‌های انگلیسی واژه‌ها و اصطلاحات در انتهای متن و قبل از فهرست منابع درج شود. معادل انگلیسی اسم‌های خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم کلمات انگلیسی Times New Roman باشد.

فهرست منابع: همۀ منابعی که در متن به آنها ارجاع داده شده، در اینجا به‌صورت دقیق و کامل فهرست شوند. لازم است منابعی که در پیشینۀ پژوهش  به آنها اشاره می‌شود نیز در این قسمت فهرست شوند.

          فهرست منابع شامل دو فهرست باشد:

(الف) فهرست منابع فارسی و عربی به همراه منابع انگلیسی.

(ب) ترجمۀ فهرست منابع فارسی و عربی به زبان  انگلیسی و تبدیل تاریخ آنها به میلادی به همراه منابع انگلیسی. برای ترجمة منابع فارسی و عربی، حتماً از صورت انگلیسی ثبت­شده در پایگاه­های اطلاعاتی موجود استفاده شود. به عبارت دیگر، در مورد مقاله‌ها با مراجعه به چکیدة انگلیسی، عنوان ثبت‌شدة مقاله و نویسنده استخراج شود. در مورد کتاب‌ها، از صورت انگلیسی درج‌شده در پشت کتاب مورد نظر (درصورت وجود) و در مورد پایان‌نامه‌ها، از صورت انگلیسی درج‌شده در پشت پایان‌نامه استفاده شود. در این فهرست نام کوچک افراد به اختصار (فقط حرف اول) نوشته شود. ( لازم به ذکر است. روش منبع نویسی برای ترجمه منابع باید به روش APA باشد.)

شیوۀ منبع‌نویسی

فهرست منابع به‌‌ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به این صورت در پایان مقاله درج شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام مترجم. شمارة چاپ. محل انتشار: نام ناشر.

کتاب مقدس: قرآن.    ارجاع درون‌متنی: (قرآن، بقره: 13)

کتاب با تاکید بر نام مصحح: نام خانوادگی، نام (مصحح کتاب). (سال انتشار). مصححِ کتاب.... تالیفِ... (سال تالیف) شهر: ناشر.     

     ارجاع درون‌متنی: (نام مصحح، سال: صفحه) 

* این شیوۀ ارجاع‌دهی ویژۀ مقاله‌هایی است که موضوعی را در تصحیح‌های گوناگون یک اثر بررسی می‌کنند.

کتاب با نویسندۀ نامشخص:  نام کتاب (سال انتشار). نویسنده ناشناس. شهر: ناشر.

     ارجاع درون متنی: (نام کتاب، سال: صفحه).     

کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی، نام و نام و نام خانوادگی. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام خانوادگی مترجم/مترجمان. شمارة چاپ. محل انتشار: نام ناشر.

کتاب با گروه نویسندگان: نام خانوادگی، نام (نویسندۀ اول) و دیگران. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام خانوادگی مترجم/مترجمان. شمارة چاپ. محل انتشار: نام ناشر.

      ارجاع درون‌متنی: (نام خانوادگی (نویسندۀ اول) و دیگران، سال: شمارۀ صفحه)

نسخۀ خطی: نام خانوادگی، نام (یا نام مشهور). (سال کتابت). نام کتاب (ایتالیک). شهر و محل نگهداری نسخه. شمارۀ مسلسل.... [نسخۀ خطی].

   ارجاع درون‌متنی: (نام خانوادگی (یا نام مشهور)، سال کتابت: شمارۀ صفحه)

مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله» (بین دوگیومه باشد). نام مجله (ایتالیک). شمارة مجله.  شمارة صفحه‌های مقاله.

مقالۀ همایش: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». عنوان مجموعه مقالات (ایتالیک). شهر: ناشر

پایان‌نامه/رساله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان پایان‌نامه/رساله». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد/رسالۀ دکتری دانشکدۀ ... دانشگاه....

پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریة الکترونیکی. دوره. تاریخ مراجعه به سایت. <نشانی دقیق پایگاه اینترنتی>

ارجاعات

ارجاع درون‌متنی: ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به این صورت نوشته شود: (نام خانوادگی، سال: شمارۀ صفحه).  به شیوۀ ارجاع درون‌متنی برخی موارد خاص در بالا اشاره شده است.

-        منابع انگلیسی به زبان انگلیسی در متن ارجاع داده شوند و تاریخ هم به میلادی باشد.

-       ارجاع درون‌متنی اشعار به این صورت باشد:(نام شاعر، سال نشر: شمارۀ صفحه). چنانچه در مقاله‌ای از کتاب‌های گوناگون یک شاعر شاهد شعری آورده شود، می‌توان به جای نام شاعر نام کتاب را درج کرد: (نام کتاب، سال نشر: شمارۀ صفحه). درصورت استفاده از این روش لازم است در کل مقاله یکدست باشد.

-       اگر در مقاله‌ای به چند اثر از نویسنده‌ای ارجاع داده شود که سال نشر یکسانی داشته باشند، در فهرست منابع با حروف الفبا از هم جداسازی شوند و در متن نیز به همان صورت به آنها ارجاع داده شود. برای مثال:

       در فهرست منابع: زرین‌کوب، عبدالحسین. (1379 الف). سر نی...

                                      ---------------. (1379 ب). با کاروان حله....      ارجاع درون‌متنی: (زرین‌کوب، 1379 ب: 38)

 نقل قول:  نقل قول‌های مستقیم زیر 40 واژه (حدود سه خط) درون متن و بین دو گیومه درج شود و نقل قول‌های بالای 40 واژه در سطری جداگانه و بدون گیومه با قلم 12 و با یک و نیم سانت فاصله از سر سطر نوشته شوند. ارجاع نقل‌قول هم در پایان مطلب (نام خانوادگی، سال نشر: شمارۀ صفحه) نوشته شود.

آیات قرآن در همه جا بین دو گیومه درج و اعراب‌گذاری شوند و ارجاع پس از آن بیاید.

 

شکل و جدول

شکل‌ها و جدول‌های مقاله شماره‌گذاری و در متن به آنها ارجاع داده شود. همۀ نمودارها، منحنی‌ها، شکل‌ها و نقشه‌ها ذیل عنوانی واحد به‏نام «شکل» درج شوند و شماره و شرح زیر آنها بیاید اما شماره و شرح جدول بالای آن درج شود. شماره‌‌های جدول‌ها و شکل‌ها جداگانه و  پیاپی باشد؛ مثال: جدول 1...، جدول 2...،  شکل 1...،  شکل 2... . نوشته‌های داخل شکل و جدول با قلم Bzar و اندازۀ 11 باشد.

 

شیوۀ نگارش و حروفچینی

  • شیوۀ خط و املای واژه‌ها مطابق شیوۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی  و در کل متن یکدست باشد و نیم‌فاصله‌ها در حروفچینی رعایت شود.
  • اندازۀ قلم متن اصلی مقاله 13 و با قلم Bzar باشد. کلمات انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازۀ 12 باشد.
  • عنوان کتاب‌ها و یا مجله‌ها در همه جای متن ایتالیک شوند و عنوان مقاله بین دو گیومه بیاید.
  • بیت‌های موجود در متن (چه یک بیت و چه چند بیت) در سطری مستقل بیاید و منبع بیت در سطر آخر درج شود. اندازۀ قلم شعرها 12 باشد.
 
  فصلنامه ادبیات عرفانی درپایگاه های اطلاعاتی زیر نمایه می شود:
-       دعاج                                                                                                          http://doaj.com

-       گوگل اسکالر                                                                      https://scholar.google.com 

-       پایگاه استنادی علوم جهان اسلام                                                         https://ecc.isc.gov.ir

-       پایگاه مجلات تخصصی نور                                                     https://www.noormags.ir

-       مرجع دانش( سیویلکا)                                                            https://www.civilica.com 

-       آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی                                           https://iranjournals.nlai.ir

-       پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                                                    https://www.sid.ir

-       بانک اطلاعات نشریات کشور                                               https://www.magiran.com