اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محبوبه مباشری

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/mobasheri
mobasherialzahra.ac.ir
0000-0002-7071-037X

سردبیر

دکتر مریم حسینی

استاددانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/mhosseini
drhoseinialzahra.ac.ir
0000-0001-6778-1188

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/h.aghahosaini
h.aghahosainiltr.ui.ac.ir

دکتر داود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693107/
d_sparhamyahoo.com

دکتر مهین پناهی

استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/mpanahi
mpdalzahra.ac.ir

h-index: 1  

دکتر مریم حسینی

استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/mhosseini
drhoseinialzahra.ac.ir
0000-0001-6778-1188

h-index: 2  

دکتر عبدالحسین فرزاد

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/315/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF
abdolhosein.farzadgmail.com

دکتر حسین فقیهی

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hfaghihi
h.faghihialzahra.ac.ir
0000-0002-7203-4109

h-index: 1  

دکتر محبوبه مباشری

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/mobasheri
mobasherialzahra.ac.ir
0000-0002-7071-037X

دکتر رحمان مشتاق مهر

استاد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1256
r.moshtaghmehrgmail.com

دکتر علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=64&Ln=fa
a.mozaffariurmia.ac.ir

دکتر مهدی نیک منش

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/nikmanesh
m.nikmaneshalzahra.ac.ir
0000-0002-3709-6638

h-index: 1  

دکتر علیرضا نیکویی

دانشیار دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com
0000-0001-8428-5389

دکتر عباسعلی وفایی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693091/?lang=fa-ir
a_a_vafaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کارلو سکونه

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبانهای مدرن ، ادبیات و فرهنگ ها دانشگاه بولونیا ایتالیا

www.unibo.it/sitoweb/carlo.saccone/en
carlo.sacconeunibo.it

h-index: 4  

دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ال سی بانوان-لاهور

www.lcwu.edu.pk/faleeha-kazmi.html
dr.faleeha.kazmigmail.com
0000-0001-9643-912X

دکتر دلاور گورر

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه تصوف دانشکده الهیات دانشگاه قونیه ترکیه

www.ilahiyat.konya.edu.tr/index_v2.0.php?pid=24
dilgureryahoo.com