دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی
باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی

مجتبی دماوندی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22051/jml.2014.111

چکیده
  در این جستار، یکی از برجسته ترین عارفان نیمه ی دوم قرن چهارم هجری قمری و اوایل قرن پنجم، «جعفربن محمدبن حسین ابهری»، معروف به «باباجعفر» و اثر گمنام او با نام «آداب الفقراء»، برای نخستین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رویکرد مولانا نسبت به استدلال
رویکرد مولانا نسبت به استدلال

افسانه سعادتی؛ رضا شجری

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22051/jml.2014.116

چکیده
  مولانا اهل استدلال بوده و در مثنوی از انواع استدلال بهره برده است. البته استدلال موردنظر مولانا، بیشتر استدلالی است که در جهت فهم مطلب به مخاطب است تا اثبات ادعا. استدلال های تفهیمی که بیشتر در موضوع های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی
سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی

نرگس حسنی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22051/jml.2014.112

چکیده
  محمّد(ص) مهم ترین جزء نظام فکری عین القضات است و به جرأت می توان گفت تمام مفاهیم و مصطلحات مندرج در آثار او، در سایه ی محمّد(ص) معنا می یابند. سالک برای رسیدن به معرفت و مشاهده ی جلوه ی حُسن حق، باید مقام ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شادی در غزلیّات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی
شادی در غزلیّات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی

علی اکبر باقری خلیلی؛ عصمت عامری

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22051/jml.2014.114

چکیده
  با وجود آنکه مولوی پرورده ی دوران آشوب زده ای چون دوران مغول است، تحت تأثیر تعالیم پدرش، بهاء ولد، و استادش، محقق ترمذی، و به ویژه شمس تبریزی، با سلوک در تصوّف بسطی و عرفان عاشقانه، شادی و طرب را درون خود ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی
شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی

محمد خدادادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22051/jml.2014.115

چکیده
  شمس تبریزی برای احادیث نبوی اهمیّت بسزایی قایل بوده و همان گونه که خود اشاره می کند، کمترین سخن حضرت محمّد (ص) را با تمام کتاب های عالم قابل مقایسه نمی داند. او معتقد است، ورای ظاهر احادیث، معناهای باطنی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی
فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی

قهرمان شیری

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 151-185

https://doi.org/10.22051/jml.2014.117

چکیده
  حدیقه ی سنایی یکی از متن های پرابهام ادبیات ایران است. ابهام های این کتاب ـ که اوّلین منظومه ی عرفانی در زبان فارسی است ـ بیشتر از نظر زبان ادبی است که در آن، از امکانات زبان گفتاری و گویشی آن سال ها استفاده ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی
کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی

مریم حسینی؛ پری سیما جوادی ترشیزی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1389، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22051/jml.2014.113

چکیده
  از جذّاب ترین رساله های رمزی سهروردی «قصّه الغربه الغربیّه» است. در این داستان، شیخ اشراق دیدار انسان نورانی با جفت آسمانی اش را به گونه ی تجربه ای رویاگونه و در قالب سفری درونی تصویر می کند. کهن ...  بیشتر