باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این جستار، یکی از برجسته ترین عارفان نیمه ی دوم قرن چهارم هجری قمری و اوایل قرن پنجم، «جعفربن محمدبن حسین ابهری»، معروف به «باباجعفر» و اثر گمنام او با نام «آداب الفقراء»، برای نخستین بار معرفی می شود. در متون عرفانی فارسی، نامی از باباجعفر ابهری و نشانی از کتاب او نیست؛ ولی در تراجم و آثاری که درباره ی حوزه ی عرفانی جبال نوشته شده و بیشتر هم به زبان عربی است، او عارف، شاعر و محدّث بزرگی به شمار می رود که جایگاه خاصی در عرفان آن مناطق دارد. هدف این پژوهش، بازشناسی این عارف با مراجعه به متون و منابع کهن است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bābā Jafar Abharī and Ādāb al-Foqarā’

نویسنده [English]

  • Mojtaba Damavandi
Assistant professor, ShahidBeheshti University
چکیده [English]

Khorāsān and Baghdād mystical schools are linked together by Jibāl (or the non-Arab Iraq) school. Many researchers have studied thoughts and works of the masters of Khorāsān and Baghdād schools; nevertheless, several of the underlying intellectual and mystical structures of these schools still remain unknown. Consequently, these figures are usually considered as obscure masters, having eccentric ideas, even blamed or rejected by other masters.
This article introduces one of the most prominent mystics of the late fourth and early fifth century AH, namely, Jaʻfar ibn Mohammad ibn Hossein Abharī, known as Bābā Jaʻfar, the writer of Ādāb al-Foqarā’ (The Manners of the Seekers of Truth). There is no trace of him and no mention of his book in Persian mystical texts. However, in some Arabic biographies or treatises written about Jibāl school, Bābā Jaʻfarhas been regarded as a great mystic, poet, and scholar of Hadīth, holding an important position in the mystical thought of that region. Basing the focus of this study on classical texts and sources, a new portrait of this mystic is being depicted.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mystical texts
  • Jibāl mystical school
  • Bābā Jafar Abharī
  • Ādāb al-Foqarā’