مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

سلوک عرفانی یکی از شاخص‎ترین طریقه‌هایی است که در آن، فرد آگاهانه در مسیر خودشناسی گام می‎نهد؛ مسیری که غایت آن از همان آغاز مشخص و منازل و مراحل آن کاملاً تبیین شده است. در این طریقه، سالک تحت تعلیم پیری راهدان و فرزانه، دشواری‌های راه را پشت سر می‎گذارد و در نهایت به توحید می‏رسد. از دیدگاهی کلی، سلوک عرفانی را می‏توان با «کهن‏الگوی فرایند فردیّت» یونگ به طور تطبیقی مطالعه و مقایسه کرد. البته باید در نظر داشت که فرایند فردیّت یونگ کاملاً ناخودآگاه است که او آن را از مطالعه بر روی خواب‌ها و اساطیر و افسانه‏ها استنباط، و مراحل آن را تدوین کرده است؛ ازاین‌روی ساختاری کاملاً ساده و بدوی دارد. درحالی‌که سلوک عرفانی آگاهانه است و مراحل و منازل آن دارای دقت و جزئیات فراوانی است. با وجود این، چارچوب کلی آن، همان است که یونگ برای کهن‎الگوی فرایند فردیّت روانی تبیین کرده است. همین امر، مقایسة تطبیقی میان این دو مقوله را ممکن و مشابهت‌ها و تمایزات میان آن‌ها را مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Perfectionism in Mysticism and Jung's Psychoanalysis

نویسندگان [English]

  • seyed Ali-Asghar Mirbagherifard 1
  • Tayyebe Jafari 2
1 Associate Professor, Persian Language and Literature ,Isfahan University
2 P. H. D. Student of Persian language and Literature, Isfahan University
چکیده [English]

Mystical journey is one of the most distinguished paths taken consciously by the seeker to achieve self-knowledge. Its goal is crystal-clear from the beginning and its stages and steps are determined. The seeker overcomes the difficulties of the path by the teachings of a wise and sage spiritual master (learned Pir)  ,and at the end achieves Unity. This process can be compared with Jung’s archetype of ‘individuation’. However, it should be noted that Jung’s process of ‘individuation’ is completely unconscious and is being deducted from his studies on dreams, myths, and legends. In contrary to‘individuation’ which has a simple structure, mystical journey is taken consciously and its stages and steps are precise and accurate. However, its general framework is identical to the framework offered by Jung for the archetype of ‘individuation’. It is the very reason that makes the comparative analysis and the distinction of their similarities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: individuation
  • mystical journey
  • shadow
  • anima
  • animus
  • self