ترس از مرگ در آثار عطار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

چکیده

ترس از مرگ دلایل گوناگونی دارد؛ زیرا مرگ امری مجهول است که هیچ کس نه آن را شناخته و نه تجربه کرده است. مرگ تنها چیزی است که انسان‌ها را با هم برابر و یکسان می­کند و برای هیچ کسی استثنا قائل نمی­شود. انسان‌ها از مرگ می‌ترسند؛ زیرا به جهان آخرت اعتقاد دارند و در آنجا باید نتیجة اعمالشان را ببینند. چون انسان‌ها زندگی جاوید را با دنیای زودگذر معامله کرده‌اند و در آنجا توشه­ای ندارند، ناگزیر از مرگ می­ترسند. انسان از مرگ می‌ترسد؛ زیرا تنها می‌میرد. اگر در اینجا افراد زیادی اطراف او را گرفته بودند، هنگام مرگ تنهاست و باید به‌تنهایی رخت از این جهان بربندد. در این میان سست بودن ایمان، کم بودن زاد و توشه، درازی راه و ناتوانی انسان از رویارویی با خداوند خود، بر این ترس و نگرانی می­افزاید. اما از دیدگاه عطار راهی برای غلبه بر این ترس وجود دارد و آن، توجه به این نکته است که زندگی این جهان به منظور آمادگی برای آن جهان است و معنا و ارزش آن در همین است. نگرش عطار به مرگ با انسان‌های عادی متفاوت است؛ مرگ برای مُحبّ حق بیشتر جان‌فشانی عاشقانه است؛ پلی است که معشوق را به عاشق می‌رساند. در این پژوهش تمام آثار عطار از این دیدگاه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fear of Death in Attar’s Writings

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahimian 1
  • Mahboobeh Jabbareh Naseroo 2
1 Associate professor, Shiraz University
2 M. A. in philosophy and Islamic wisdom Shiraz University
چکیده [English]

This inquiry examines Attar’s reflections on fear of death as a major concern for all human beings. Fear of death may originate from the belief in the Hereafter where the consequences of deeds are revealed or because of loneliness. The fear and anxiety may increase as a result of weak faith, commitment of sins, and the terror of the long way to resurrection and encountering the Justice. Attar mentions several reasons that lead to this fear, particularly being an unknown and puzzling phenomenon. Nonetheless, he believes that this fear can be overcome by considering this worldly life as a realm of preparation for the Hereafter, a fact that gives sense and meaning to life. His approach to death is distinguished from normal people’s standpoint, for him death is a bridge for the connection of the devoted lover to the Beloved. Finally, Attar’s ideas on the benefits of death remembrance will be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Attar
  • fear
  • Death
  • Hereafter
  • worldly life