علمی- پژوهشی
آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد
آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد

احسان سیّدمحرّمی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ عباس خیرآبادی؛ محمود فیروزی مقدم

دوره 13، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 9-33

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.36374.2209

چکیده
  این نوشتار در پی آن است تا با بررسی حکایت­های هفت ­اورنگ جامی (قرن 9 هجری) و نیز مرصاد­العباد نجم­الدین رازی (قرن 7 هجری)، به تبیین دیدگاه سیاسیِ این دو عارف شهیر بپردازد که عرفانی متفاوت با عرفانِ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء
باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء

نگین بی نظیر

دوره 13، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 35-53

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.37547.2256

چکیده
  توجه به مکان به‌مثابه امری اصیل و مفهوم طبیعی در تفکر یونان باستان با تلقی از مکان به‌مثابه امری انتزاعی، ممتد، کمی و قابل‌اندازه‌گیری در اندیشۀ مدرنْ مفاهیم، نتایج و صورت‌بندی‌های متفاوتی را رقم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی
تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی

فهیمه شانه؛ بهمن نزهت

دوره 13، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 55-83

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.36689.2220

چکیده
  در میان آثار ادبی کودکانه، گاه اندیشه‌های عرفانی چنان فشرده و زیبا در قالب داستان به مخاطب ارائه می‌شوند که نه‌تنها لذت خواندن اثر را فزونی می‌بخشند،‌ بلکه سبب جاودانگی اثر ادبی می‌شوند. در این داستان‌ها، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور
تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور

رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی

دوره 13، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 85-120

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.38104.2276

چکیده
  یکی از موضوع­های مهم در حوزۀ مولوی‌پژوهی، نقد و تحلیل شروح مثنوی است. شرح جواهرالاسرار خوارزمی بعد از شرح احمد رومی (720) کهن­ترین شرح نگاشته‌شده بر مثنوی به زبان فارسی در ایران است که شارحان بسیاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی
دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی

یدالله هنری لطیف پور؛ حمید یحیوی همدانی؛ آرش امجدیان

دوره 13، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 121-147

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.35116.2236

چکیده
  بیشترِ پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ عین‌القضات، عارف نامور و متفکر بزرگ در سنت عرفانی ایران و اسلام، دربارۀ مسائل تاریخیِ مربوط به زندگی وی و یا برخی آراء عرفانی و کلامی او بوده است. این در حالی است که ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا
سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا

مرتضی شکری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی نوری

دوره 13، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 149-177

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.37515.2257

چکیده
   انسان در دوران معاصر، پس از تجربة تکانه ­های عظیم تاریخی‌- رنسانس، نهضت اصلاح دینی، انقلاب علمی، عصر روشنگری و جنگ ­های جهانی اول و دوم‌– با بحران­ های ژرف وجودی مواجه شده است. بحران اصلیْ ...  بیشتر