علمی- پژوهشی
بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری
بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری

رضا عباسی

دوره 13، شماره 27 ، دی 1400، صفحه 9-38

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39469.2306

چکیده
  عبدالجبّار نفّری از عارفان گمنام قرن چهارم هجری است. یکی از دلایل گمنامی او پیچیدگی در نثر صوفیانة وی است. مهم‌ترین اثر منثور نفّری دو کتاب المواقف و المخاطبات است که محتوای آن را گزارش‌های مستقیمِ تجارب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی
تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی

فضل اله خدادادی

دوره 13، شماره 27 ، دی 1400، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.37934.2271

چکیده
  تعمق در آثار و مضامین منظوم در ژانر عرفانی نشان  می ­دهد که شاعران به قصد ایجاد و انتقال پیام جدید با تمسک به تشابهات بینامتنی، ساختار پیرنگ روایات پیشین را تغییر داده‌اند. بررسی طیف گسترده‌ای از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال
تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال

مریم جعفرزاده؛ علیرضا فولادی؛ امیرحسین مدنی

دوره 13، شماره 27 ، دی 1400، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.38865.2293

چکیده
  سنایی، پایه‌گذار شعر عرفانی فارسی، از شاعرانی است که به‌طور عملی و گاه نظری کوشیده است زبان عرفان را بشناساند. تاکنون دربارۀ زبان عرفانی نظریه‌های متعددی پدید آمده ‌است. این نظریه‌ها آنجا که مبتنی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی
رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی

مریم حسینی

دوره 13، شماره 27 ، دی 1400، صفحه 89-126

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39630.2310

چکیده
  مقالۀ حاضر به معرفی رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی (573 – 654 ه.ق) می‌پردازد که در پایان قرن ششم، پیش از حملۀ مغول و در هنگام حیات مجدالدین بغدادی (شهادت: 607 یا 616 ه.ق) نوشته شده است. در این پژوهش ضمن ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر)
روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر)

آزاده شریفی

دوره 13، شماره 27 ، دی 1400، صفحه 127-152

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.39676.2314

چکیده
  در شرق‌شناسی آلمانی‌زبان دو سنت اصلی وجود دارد: رمانتیک و فیلولوژیک. سنت رمانتیک، شرق را به‌عنوان دیگریِ متمایز، غیرعقلانی و واجد کشف و شهود معرفی می‌کند که مبتنی بر معرفی و ترجمة آثار است؛ بر پژوهش‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ
کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ

ایوب مرادی

دوره 13، شماره 27 ، دی 1400، صفحه 153-183

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2022.38827.2291

چکیده
  بیت «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر نظر پاکِ خطاپوشش باد» ازجمله ابیات بحث‌برانگیز دیوان حافظ است که حساسیت و توجه بیشتر شارحان را برانگیخته است. تاریخچة شرح و تأویل این بیت دیرینه‌ای ...  بیشتر