علمی- پژوهشی
بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن
بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن

محبوبه شمشیرگرها

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 9-38

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.36497.2213

چکیده
  بحر المحبة فی اسرار المودة ازجمله تفاسیر صوفیانه به زبان عربی است که در آن، سورۀ یوسف همراه با برخی نکات، اشارات،‌ اقوال و حکایات عرفانی در ساختار و نثری ساده و دلنشین تفسیر شده است. محتوای جذاب و اهمیت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه)
بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه)

ثریا کریمی یونجالی؛ رامین محرمی

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 39-65

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.37047.2235

چکیده
  لازمة درک آثار ادبی آگاهی از پیش‌متن‌ها و آثار پیش از آن است. بر این اساس، کشف و دریافت سرچشمه‌های متون ادبی یکی از روش‌های فهم بهتر آن‌ها به‌شمار می‌آید. در این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیرپذیری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار)
تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار)

پرنوش پژوهش

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 67-94

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.36430.2210

چکیده
  حکایت «شیخ صنعان و دختر ترسا» که از بلندترین داستان‌های منطق‌الطیر عطار است، دارای زمینه‌های واقعی بوده و پیش از عطار توسط بسیاری از منابع معتبر نقل شده است. با این‌حال، روایت عطار از این داستان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار
بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار

علی محمدی؛ فهیمه ارتقایی

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 95-117

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.36891.2229

چکیده
  گنوسیسم بنیاد معرفت‌شناختی دارد و به همین سبب با عرفان و تصوف مشابهت یافته است. دربارۀ این مشابهت و نزدیکی دو رویکرد عمده وجود دارد که یکی مؤید نفوذ اندیشه‌های گنوسی در عرفان، به‌ویژه در سدۀ ششم هجری، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی
مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی

سیده مهنا سیدآقایی رضایی؛ فرزاد بالو

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 117-149

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.35708.2190

چکیده
  وحدت وجود یکی از مفاهیم بنیادین در عرفان نظری و عملی است و در سنت ما نمایندگان بزرگی چون ابن عربی و مولانا دارد. مولانا، عارف بزرگ قرن هفتم، در آثارش به گونه ­های مختلف و اغلب به‌صورت تمثیلی به طرح و ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی
نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی

محی الدین امجدی؛ علیرضا مظفری

دوره 13، شماره 25 ، مرداد 1400، صفحه 149-174

http://dx.doi.org/10.22051/jml.2021.35938.2201

چکیده
  عرفان و تصوف و اصطلاحات و رمزگان وابسته به آن همواره در شعر کلاسیک فارسی حضور داشته است و شاعران از آن بهره‌های زیادی برده‌اند، اما در شعر معاصر این ارتباط بسیار محدود شده است. با توجه به اینکه این رمزگان ...  بیشتر