دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-230 
1. استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد

صفحه 137-172

مژگان زرین فکر؛ مریم صالحی نیا؛ محمدجواد مهدوی


3. تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی

صفحه 73-104

مصطفی خورسندی شیرغان؛ محمد بهنام فر


4. تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی

صفحه 205-230

طاهره کریمی؛ ذوالفقار علامی مهماندوستی؛ محبوبه مباشری


5. جلوه‌های نمادین رنگ در ادب عرفانی

صفحه 7-42

لیلا امینی لاری؛ سید مهدی خیراندیش