تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده

    هدف این مقاله تحلیل جامع تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی است. مرگ، یکی از اندیشه‎های کلان و مهمّ در آثار سنایی است و او به پدیدۀ مرگ از زاویه‎ها و چشم‎اندازهای گوناگون نگریسته و آن را به شیواترین و نغزترین بیان تصویر نموده است. این چشم‎اندازهای متنوّع را می‎توان حاصل ساحت‎های اندیشگی(حکیمانه، زاهدانه و عارفانه) و نیز نوعی نسبی‎نگری هستی‎شناسانۀ سنایی قلمداد کرد که نشان می ‎ دهد او در هر سه ساحت وجودی، تجربه و تأمّلات شگرف و نغزی دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Death Reflective Contemplations in Sanaie’s Works

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khorsandi Shirghan 1
  • Mohammad Behnamfar 2
1 MA student, Birjand University
2 Scientific member of Birjand University
چکیده [English]

       Death is one of the major and important thoughts in Sanaie’s works. He views the phenomenon of death from varied angles and perspectives and depicts it in the most eloquent and delicate expressions. The basic question in this article is explaining the reasons of Sanaei's multiple and sometimes various views to death. The results of the article show that these varied perspectives can be attributed to his thinkingrealms (wisdom, asceticism, and mysticism) as well as his relativistic ontological views which have been reflected in the form of: death loving, death hating and death accepting in Sanaei's works.This affair indicates thatSanaie has marvelous and delicate experience and thoughts in the aforementioned three entityrealms . This research has beendoneby content and descriptive analysis method.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanaie’s works
  • Sanaie
  • wise death contemplation
  • ascetical death contemplation
  • mystical death contemplation