مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی

نویسندگان

1 مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

 میان مکتب­های ادبی غرب و اندیشه­های نهفته در متون کهن ادب پارسی، همانندی­هایی به چشم می­خورد که بازخوانی آنها با نگاهی‏ تازه و تطبیقی، می‏تواند دستاوردهای فراوانی‏ برای نقد ِ ادبی داشته باشد و گسترۀ شناخت را نسبت به هر دو حوزه بازتر کند. سوررئالیسم ، یکی از مکتب‏های تأثیرگذار غرب است که بسیاری از ویژگی‏های آن را می‏توان در حکمت اشراق مشاهده کرد. سوررئالیسم، جدا از تفاوت­های بسیاری که با فلسفۀ اشراق دارد، دارای شباهت­های بسیاری با آن هست. این جستار برآن است تا با استناد به رساله­های شیخِ سهرورد و بیانیه­ها و آثار سوررئالیستی، هفت فنِ سوررئالیسم را که عبارت است از امر شگفت؛ رؤیا؛ نگارش خودکار؛ دیوانگی؛ تصادف عینی؛ اشیای سوررئالیستی و طنز با اندیشه­های «شیخ شهاب الدین سهروردی» تطبیق دهد و مقایسه کند. نتایج به دست آمده نشان می­دهد این دو تجربه هر چند در نقاط بسیاری به هم نزدیک و شبیه می­شوند ولی مبدأ و معادی جداگانه دارند و خاستگاه و رهیافت هر یک نیز با هم متفاوت است. این تحقیق از نوع مطالعۀ کتابخانه‌ای است و با روش توصیفی و تطبیقی انجام گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surrealism and Sohrevardi's Thoughts

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Zarehi 1
  • Alireza Mozaffari 2
1 MA., Faculty member of Islamic Azad University, Abadeh Branch
2 Associate Professor Persian Language and Literature, Urmia University
چکیده [English]

     Between the literary schools of the west and the ideas, latent in the old Persian literary texts, there are many similarities. Rereading these similarities with a new and comparative look can result in many great findings and also expand our knowledge of these two domains. Surrealism is an influential school whose characteristics can be seen in the philosophy of illumination, though they are different in many aspects. Referring to Sohrevardi’s texts on one side and also the manifesto of surrealism and surrealist works on the other side, this study compares the seven techniques of surrealism— 1.grotesque 2. dream 3. automatic writing 4. madness 5. objective chance 6. ready-made . and 7. Satire— with the ideas of Sohrevardi .The findings show that, despite many similarities between these two, they have different beginnings, ends and also different approaches .       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illumination
  • Surrealism
  • Sohrevardi
  • Mysticism