دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
علمی- پژوهشی
انواع خواب و رؤیا در مثنوی
انواع خواب و رؤیا در مثنوی

سیداحمد پارسا؛ گل اندام واهیم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22051/jml.2014.101

چکیده
  خواب و رؤیا از دیرباز مورد توجه انسان بوده و در برخی از دانشها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.علوم ادیان، اساطیر، روانشناسی، عرفان و تصوف و ادبیات از جمله دانشهایی هستند که به خواب و رؤیا کم‌و بیش علاقه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی
تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی

محمد بهنام فر

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22051/jml.2014.98

چکیده
  از سنایی شاعر دوران ساز و پرآوازه قرن ششم علاوه بر اشعار او آثاری به نثر باقی مانده که محدود به چند نامه است و استاد نذیر احمد آنها را جمع‌آوری کرده و نام مکاتیب سنایی را بر آنها گذاشته است.نگارنده در این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی)
تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی)

فرزاد قائمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22051/jml.2014.99

چکیده
  درونمایه اصلی سیرالعباد الی المعاد سنایی که سفری روحانی از دنیای ناسوت به جهان لاهوت است، درونمایه‌ای جهانی است که در ادبیات شرق و غرب خاستگاه‌های کهن الگویی عمیقی دارد.در این جستار، ضمن بررسی سیر تحول ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره
تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره

بهجت السادات حجازی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 59-88

https://doi.org/10.22051/jml.2014.100

چکیده
  بخش قابل ملاحظه‌ای از متون ادب فارسی به یافته‌ها و آموزه‌های عرفانی اختصاص دارد.اندیشه‌های عرفانی همچون فلسفه به دو بعد نظری و عملی تقسیم می‌گردد و عرفان عملی فرایند سیر و سلوک عارفانه با رهبری مراد، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور)
در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور)

عباس علی وفایی؛ بهمن نزهت

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 169-198

https://doi.org/10.22051/jml.2014.102

چکیده
  نماد «نور» نشانه اصلی و کلید معنایی در فهم متون عرفانی است.یافتن دلالت معنایی نشانه‌های متون عرفانی به خاطر مناسبات منطقی و منظم درونی نشانه‌ها، درک ژرفای معانی را آسان می‌کند.به گمان در تفاسیری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه)
سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه)

حمیرا زمردی؛ زهرا نظری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 89-120

https://doi.org/10.22051/jml.2014.103

چکیده
  این مقاله سیر تطور اندیشه ولایت و مباحث مرتبط با آن را بر اساس امهات کتب نثر صوفیه نشان می‌دهد؛ گرچه در برخی موارد از اشعار بزرگان عرصه عرفان نیز بهره می‌گیرد.به سبب گستردگی فضای کار، پایه تحقیق عمدتاً ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کارکرد مشترک اسطوره و عرفان
کارکرد مشترک اسطوره و عرفان

علیرضا مظفری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22051/jml.2009.3244

چکیده
  در نگاه نخست، به نظر می‌رسد اسطوره و عرفان دو مقولة متفاوت در حیطة علوم انسانی هستند؛ در حالی که با بررسی آن دو از منظری که در این مقاله فرا روی خواننده باز می‌شود، این دو نه تنها جدا از هم نیستند بلکه ...  بیشتر