دوره 16 (1403)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
پرتوی نو بر فعل ربطی «اید» در طبقات‌الصوفیه
پرتوی نو بر فعل ربطی «اید» در طبقات‌الصوفیه

محسن صادقی

دوره 15، شماره 35 ، بهمن 1402، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22051/jml.2023.45395.2528

چکیده
  «اید» یکی از کلمات دشوار و ناشناخته در «طبقات‌الصوفیه» است. این فعل حدود 300 بار در این کتاب به‌کار رفته و تاکنون تحقیقی جامع پیرامونِ آن انجام نشده است. در نوشتار حاضر، با بررسی دقیقِ کتاب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل ارتباط کمال طلبی و اضطراب در آثار و اندیشه عطار
تحلیل ارتباط کمال طلبی و اضطراب در آثار و اندیشه عطار

حامد رحمانی کرویق؛ محمد پاشایی؛ ویدا دستمالچی

دوره 15، شماره 35 ، بهمن 1402، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22051/jml.2023.44545.2492

چکیده
  «کمال ­طلبی» به معنای تعیین استانداردها و معیارهای بسیار بالا و مطلق­ اندیشانه در ساحت­ های مختلف زندگی و فعالیت‌های انسانی است که برای نائل­شدن به هدفی مشخص، در مسیری از پیش تعیین­ شده ...  بیشتر
علمی- ترویجی
تحلیل انتقادی یا تخریب جدلی؛ بحثی پیرامون مواجهه با جنبه های نظری تصوف در ردیه های بر تصوف در دورة صفویه
تحلیل انتقادی یا تخریب جدلی؛ بحثی پیرامون مواجهه با جنبه های نظری تصوف در ردیه های بر تصوف در دورة صفویه

حسین عبدی

دوره 15، شماره 35 ، بهمن 1402، صفحه 63-81

https://doi.org/10.22051/jml.2024.45032.2516

چکیده
  دورة «صفویه» از حیث جدال کانون­های قدرت بر سر عامل مشروعیت سیاسی - دینی، از دوره­های خاص تاریخ ایران است. در این دوره شاهد تلاش نهادهای روحانیت شیعی، سلطنت صفوی و تصوف برای تثبیت مشروعیت خود و ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تصحیح و تحقیقِ سبک‌شناسی رسالة عرفانی «وصال احمدی» یا «اواخر حیات مجدّدِ ألْفِ ثانی»
تصحیح و تحقیقِ سبک‌شناسی رسالة عرفانی «وصال احمدی» یا «اواخر حیات مجدّدِ ألْفِ ثانی»

میثم احمدی؛ یوسف کرمی‌ چمه

دوره 15، شماره 35 ، بهمن 1402، صفحه 83-116

https://doi.org/10.22051/jml.2024.45570.2531

چکیده
  رسالة «وصال احمدی» یا «اواخر حیات مجدّدِ ألْفِ ثانی» درحقیقت تکملة تذکره‌‌ای موسوم به «زبدة‌المقامات» یا «برکات احمدیة باقیه» است که در بابِ زندگی، آثار، احوال و ملفوظات شیخ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
قهرمان و ضدقهرمان؛ شخصیت پردازی ابلیس در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری
قهرمان و ضدقهرمان؛ شخصیت پردازی ابلیس در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

سید جعفر علوی؛ قدسیه رضوانیان

دوره 15، شماره 35 ، بهمن 1402، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22051/jml.2024.46395.2547

چکیده
  آرتور جعفری واژه ابلیس را محرف (ِDiabolos) یونانی می داند که مسیحیان آرامی یا عربی زبان، آن را وارد زبان عربی کرده اند.تلقی عرفای سکری از مفهوم ابلیس با طرح واره های ذهنی فقها و به تبع آن توده مردم سازگار نیست. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره ها‌ی شناختی
مفهوم «وحدت» در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره ها‌ی شناختی

سیده زهرا میرنژاد؛ محمد تقوی؛ مریم صالحی نیا

دوره 15، شماره 35 ، بهمن 1402، صفحه 143-183

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42685.2431

چکیده
  مفهوم «وحدت» یکی از مفاهیم انتزاعی، مبهم و بنیادی در حوزة عرفان و فلسفه است و استعاره عمده‌ترین و مهم‌ترین محملی است که شعرای عارف، از جمله بیدل دهلوی و مولانا، برای ملموس­کردن مفاهیم انتزاعیِ ...  بیشتر