دوره 16 (1403)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی
اباحت سماع به روایت ابن‌قیسرانی و غزالی

حبیب الله عباسی؛ زهرا نمازی

دوره 15، شماره 33 ، مرداد 1402، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43194.2448

چکیده
  جستار پیش‌رو بر آن است که نقش ابن‌ قیسرانی را در دفاع از تصوف و تثبیت جایگاه آن از رهگذر سماع تبیین کند. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ابتدا گزارشی مختصر از دو روایت ابن قیسرانی در صفوة التصوف و کتاب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی مفهوم وحی و شهادت در شعر و کلام نوروز سورانی (متون مقدس گوران) براساس روش پدیدارشناسی هرمنوتیک پُل ریکور
بررسی مفهوم وحی و شهادت در شعر و کلام نوروز سورانی (متون مقدس گوران) براساس روش پدیدارشناسی هرمنوتیک پُل ریکور

سعید ولدبیگی؛ محمد کاظم یوسف پور؛ علیرضا نیکویی

دوره 15، شماره 33 ، مرداد 1402، صفحه 39-67

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43660.2465

چکیده
  پدیدارشناسی هرمنوتیک با ورود به حوزۀ مطالعات دینی، اقتدار متون مقدس را به­عنوان یک راهنمای هنجاری با الگوهای مشخص و تعریف­شده در پرانتز قرار ­می­دهد. این تعلیق، عرصۀ ارجاعِ شاعرانۀ غیرتوصیفی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مجالس‌ (مطالعۀ موردی مجالس سبعه و فوایدالفؤاد)
تحلیل روابط بینامتنی ملفوظات شبه‌قاره و مجالس‌ (مطالعۀ موردی مجالس سبعه و فوایدالفؤاد)

زهره مهدوی؛ محمد تقوی؛ منصور معتمدی

دوره 15، شماره 33 ، مرداد 1402، صفحه 69-99

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42583.2428

چکیده
  در قرن هفتم و هشتم هجری قمری آثـار فراوانـی در شبه‌قاره (هند و پاکستان با نام «ملفوظات» در حوزۀ ادبیات عرفانی نگاشته شد. وجود برخی اشتراکات میان این متون و مجالس، این سؤال را به ذهن متبادر می­کند ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل مقایسه‌ای مجالس سبعه و مکاتیب ‌براساس فرانقش‌اندیشگانی‌در دستور نقش‌گرای هلیدی
تحلیل مقایسه‌ای مجالس سبعه و مکاتیب ‌براساس فرانقش‌اندیشگانی‌در دستور نقش‌گرای هلیدی

پروین گلی زاده؛ زهره سادات ناصری؛ خدیجه احمدی انجیرکی

دوره 15، شماره 33 ، مرداد 1402، صفحه 101-136

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43628.2462

چکیده
  زبان­شناسی نقش ­گرا از مهم‌ترین رویکردهای زبان­ شناسی قرن بیستم است که بر نقش زبان و واحدهای ساختاری آن تأکید دارد و ساختی فراتر از جمله یعنی متن را بررسی می‌کند. بنیان دستور هلیدی بر دو صفت نظام­ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
روایتی دیگر از تحول شعر و شخصیت سنایی
روایتی دیگر از تحول شعر و شخصیت سنایی

سید مهدی زرقانی؛ امیر محمد اردمه

دوره 15، شماره 33 ، مرداد 1402، صفحه 137-168

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43545.2459

چکیده
  مسئلة موردبررسی این مقاله، بازخوانی تحول شعر و شخصیت سنایی است. این تحقیق با تمرکز بر تحلیل محتوای قصاید سنایی و بررسی سیر تاریخی و ممدوحان آن­ها مسیر تحول سنایی را بررسی می­کند. مقاله نشان می­دهد ...  بیشتر
علمی- ترویجی
مبارزه با نفس در نقل قول های مستقیم ابوسعید ابی الخیر در اسرارالتوحید
مبارزه با نفس در نقل قول های مستقیم ابوسعید ابی الخیر در اسرارالتوحید

فاطمه رضایی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان

دوره 15، شماره 33 ، مرداد 1402، صفحه 169-196

https://doi.org/10.22051/jml.2023.40514.2346

چکیده
  یکی از مباحثی که در تعالیم دینی و قرآنی و آیات و روایات ما همواره مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن به متون ادبی و عرفانی ما نیز راه یافته است، بحث مبارزه با نفس است. از سوی دیگر، بررسی نقل­ قول­ های مستقیم ...  بیشتر