دوره 16 (1403)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
«بررسی سپهرنشانه ای عرفان و تصوف اسلامی در کشف المحجوب»
«بررسی سپهرنشانه ای عرفان و تصوف اسلامی در کشف المحجوب»

زهرا ناظری؛ مهدی فیّاض؛ سیدمحسن حسینی مؤخر

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22051/jml.2023.44312.2489

چکیده
  از منظر نشانه­شناسی فرهنگی، متون در حکم حافظۀ فرهنگی، محصول شرایط و ارتباطات بینافرهنگی و نمایانگر فرهنگ و نحوۀ سازمان­­بندی آن هستند. در طی قرون متمادی، عرفان و تصوف اسلامی در هیئت مجموعه ­ای ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی واقعة عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابۀ تجربه‌ای دینی
بررسی واقعة عرفانی و نماد‌شناسی آن به مثابۀ تجربه‌ای دینی

احسان پورابریشم

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، صفحه 39-69

https://doi.org/10.22051/jml.2023.44152.2483

چکیده
  «واقعه»، حالتی در عرفان اسلامی است که با آداب و شرایطی (خلوت‌گزینی، استغراق در ذکر و امثال این موارد) حاصل می‌شود و سالک با آن به معرفتی تازه می‌رسد و رهیافتی به عالم معنا می‌یابد که جایگاهش را ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در «المواقف» و «المخاطبات» عبدالجبار نفّری
بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در «المواقف» و «المخاطبات» عبدالجبار نفّری

رضا عباسی؛ عظیم حمزئیان

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22051/jml.2023.42106.2411

چکیده
  مقوله «انسان‌شناسی» بعد از خداشناسی، بدون تردید یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرفان است و عارفان در این زمینه، نگاه ویژه و تفسیر خاصّی داشته‌اند. ابوعبدالله نفّری، به­ عنوان یکی از همین عارفان، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
«شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی» (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)
«شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی» (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)

رحمان مشتاق مهر؛ یدالله نصراللهی؛ علی حاجی زاده

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، صفحه 101-139

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43770.2471

چکیده
  تاریخ ادب فارسی جاودانگی و تأثیرگذاری بیشتر مباحث ناب­ تعلیمی و عرفانی خود را درگونه ­های مختلف آن، ‎‎مدیون قالب شعریِ «مثنوی» است. قالب مثنوی به دلیل ویژگی ممتاز و بارز آن در قافیه‏ پردازی، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
فاصلۀ ایمان و اعتقاد در نظریّۀ مولانا
فاصلۀ ایمان و اعتقاد در نظریّۀ مولانا

قدرت الله طاهری

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22051/jml.2023.44620.2495

چکیده
  دو اصطلاح ایمان (Faith) و اعتقاد (Belief) به دلیل حوزۀ معنایی مشترک و کثرت کاربرد، نه تنها در نزد عامّه؛ بلکه در نزد خواص اعم از شاعران و نویسندگان نیز به­ جای هم استفاده می­ شوند و گویی مرزهای مفهومی متمایزی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی
کهن الگوی عروج و نسبتِ ساختاری معراج نامه و منطق الطیر در ادبیات پیشامدرن و عرفان اسلامی

فاطمه نیک نفس ملکشاه؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسایی

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، صفحه 169-197

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43585.2461

چکیده
  سفرِ نَفس که در اساطیر ملل و ادیان توحیدی از آن به عروج، تشرّف و معراج یاد می‌شود، یک کهن‌الگویِ معطوف به رستگاری است که اسطورۀ هبوط را تبدیل به اسطورۀ بازگشت جاودان می‌کند. ادبیات کلاسیک ایران و عرفان ...  بیشتر