دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397 
3. رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری

صفحه 57-82

مهدی محبتی؛ قربان ولیئی؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ حامد شکوفگی


5. منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین

صفحه 111-132

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


6. نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ

صفحه 133-162

زهرا ماحوزی؛ حسینعلی قبادی؛ احمد پاکتچی؛ مریم حسینی