دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی
بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22051/jml.2019.25258.1728

چکیده
  بیشتر مکاتب عرفانی جهان سعی بر آن دارند تا با شیوه‌ها و روش‌هایی، سالک و نوآموز را از هستی روزمره و دنیوی جدا سازند و به سرمنشأ نیروی حقیقی عالم و دنیای پررمزوراز جهان مینوی هدایت کنند. شمنیسم یکی از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح)
بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح)

کتایون کتیبه؛ ناصر نیکوبخت؛ انسیه خزعلی؛ حسین قبادی

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 27-55

https://doi.org/10.22051/jml.2019.24134.1688

چکیده
  در متون صوفیانه و عارفانه و در آموزه‌های عارفان، مبحث اسماءالله جایگاه ویژه‌ای دارد که می‌توان گفت تقریباً از سایر مباحث عرفانی گسترده‌تر و بااهمیت‌تر است. به‌خصوص بحث در باب اسماء جمالی و جلالی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی
تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی

فاطمه جعفری کمانگر؛ رمضانعلی تقی زاده چاری

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22051/jml.2019.23659.1665

چکیده
  هماهنگی عالم وجود با کتاب الهی برای گشوده­شدن باب معرفت و کشف و شهود نسبت به خداوند، از جمله نکات عمیق برهانی-عرفانی و قرآنی در نزد صاحبان طریقت محسوب می‌شود. هرچند طلوع این اندیشه را می‌توان به ابن­عربی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی
تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی

رامین محرمی؛ ثریا کریمی یونجالی

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 81-105

https://doi.org/10.22051/jml.2019.23777.1672

چکیده
  این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و براساس دیدگاه اسطوره‌ای میرچا الیاده، به نقد و تحلیل صفوۀ‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی می‌پردازد. از دیدگاه الیاده، اسطوره مهم‌ترین شکل تفکر جمعی، واقعی و مقدس است و به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا
تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا

محبوبه اسدی؛ سید حمید رضا علوی؛ مراد یاری دهنوی

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 107-134

https://doi.org/10.22051/jml.2019.25028.1714

چکیده
  امروزه در حالی شاهد گسترش جریان‌های معناگرا در داخل کشور هستیم که فرهنگ ما دارای آثاری ارزشمند در حوزۀ معنویت و عرفان است. توجه روزافزون به معنویت، برخی از پژوهشگران را بر آن داشته است تا با اشاره به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال
ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال

مهدی عرب جعفری محمدآبادی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ زهره نجفی

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22051/jml.2019.20926.1679

چکیده
  برای شناخت بهتر عرفان اسلامی باید تجربة عرفانی دقیق‌تر تحلیل گردد. تا کنون پژوهش‌هایی دربارة ماهیت عرفان اسلامی انجام گرفته است و هر کدام از دیدگاهی ویژه، تجربة عرفانی و در کل عرفان اسلامی را بررسی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء
معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء

محمد جهانگیری زینی؛ سیاوش حق‌جو؛ فرزاد بالو؛ مرتضی محسنی

دوره 10، شماره 19 ، آذر 1397، صفحه 157-173

https://doi.org/10.22051/jml.2019.23854.1681

چکیده
  از دوران قدیم همواره گروهی به وجود مراتبی برای عالم معتقد بوده‌اند. عالم خیال منفصل، به‌عنوان عالمی واسطه بین عالم ماده و عالم عقل- و البته تحت عناوین مختلف- در جهان اسلام مطرح شد. قوۀ خیال نیز قوۀ میانجی ...  بیشتر