دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ
بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ

زهرا عباسی؛ امین خسروی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21611.1572

چکیده
  در نگاه زبان‌شناسان شناختی، استعارۀ مفهومی به هرگونه فهم و بیان تصورات انتزاعی در قالب تصورات ملموس اطلاق می‌شود. در این پژوهش، از میان راهکارهای مختلفی که لیکاف و ترنر در تحلیل استعارۀ مفهومی استفاده ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید»
بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید»

زهرا حیاتی؛ سمیه جباری

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 31-64

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21707.1581

چکیده
  ساختارگرایان منطق ذهن و زبان انسان را بر پایۀ ساختاری دوقطبی تعریف می‏کنند که بین دو سوی آن رابطۀ تقابلی حاکم است. منتقد ساختارگرا با تکیه بر این ایدۀ محوری که میان کلیت متن و اجزای آن رابطه‏ای تنگاتنگ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
دقوقی، فراداستانی پسامدرن
دقوقی، فراداستانی پسامدرن

زهرا رجبی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 65-93

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21614.1573

چکیده
  فراداستان یکی از رویکردهای مدرن داستان‌نویسی در ادبیات داستانی پسامدرن است که عموماً پیدایش آن را محصول قرن بیستم میلادی می‌دانند. در ایران نیز پژوهشگران دیرینه، پیدایش و نمود این تکنیک داستان‌نویسی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان
دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان

فواد مولودی؛ مریم عاملی رضایی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21631.1575

چکیده
  مفهوم «دیگری»، از وجوه ممتاز و واسازانۀ دستگاه نظری ژاک لکان و یکی از مهم‌ترین فراروی‌های او از اندیشۀ فرویدی است. دستگاه فکری فروید بر مفهوم «خود» بنا شده بود. وی بخش اعظم مباحث مربوط به ناخودآگاهی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی
مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی

محمدامیر جلالی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 115-140

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21608.1571

چکیده
  در پژوهش حاضر، به بررسی نحوۀ بازتاب ادبیات عاشقانۀ عرب عصر اموی در آثار مولانا (مثنوی، مکتوبات، فیه ما فیه، مجالس سبعه، غزلیات شمس) و مقالات شمس تبریزی، مأخذیابی داستان‌ها و ابیات، و بررسی برخی از تصرفات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی
منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی

پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 141-165

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21708.1582

چکیده
  مثنوی معنوی از جمله متن‌هایی است که مؤلف-راوی آن با به‌کارگیری مداوم فرازبان، سطوحی از حاشیه را همسو با متن به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که در قیاس با سایر متن‌های کلاسیک فارسی، حاشیه‌پردازی مذکور ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه)
مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه)

محمد نجاری

دوره 9، شماره 17 ، آذر 1396، صفحه 167-182

https://doi.org/10.22051/jml.2018.21709.1583

چکیده
  احتمالاً اصل و مبدأ تعزیه یا شبیه را باید در آیین‏های پیش از اسلام واکاوی کرد که پس از اسلام، با الهام از فاجعۀ کربلا به‌عنوان یک نمایش دینی نمود یافت و در دور تکاملی، اشخاص و قصه‏های دیگری نیز به آن ...  بیشتر