دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
«انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی
«انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی

فرشته جعفری؛ احمد خاتمی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1816

چکیده
  آیین مانوی آیینی است گنوسی که جزء فرقه های عرفانی به شمار می‌رود. اصل اساسی این آیین، هبوط روح از عالم اعلا که جایگاه حقیقی اوست و گرفتاری آن در عالم ماده است، وظیفه انسان دراین دنیا رها سازی روح علوی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین
بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین

محسن محمدی فشارکی؛ احسان پورابریشم

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 109-152

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1819

چکیده
   جنون المجانین تألیف قوام‎الدین سنجانی خوافی (734-820ق) از نگاشته‌های صوفیانۀ اوائل سدۀ نهم هجری است که دربردارندۀ اطلاعات ارزنده‌ای از صوفیان آن روزگار، نحله‌های مذهبی و جریان‌های کلامی و نیز واردات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی
تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی

علی قبادی کیا؛ محمد بهنام فر

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 31-74

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1815

چکیده
    مثنوی شریف مولوی یکی­از راز­آمیزترین آثار عرفانی- ادبی برجای ما­نده از بشریت است که قرن­هاست ذهن، فکر و روح مشتاقان را به خود مشغول ساخته و هنوز کسی نتوانسته است آن­چنان که باید به ژرفنای­این­اقیانوس ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار
گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار

سمیه حاجتی؛ احمد رضی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 75-108

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1812

چکیده
  تحلیل گفتمان و نظریه‌های مطرح در آن در دوره‌های اخیر زمینه و بسترهای مناسبی را برای بررسی ساختارهای متون فراهم کرده است. دیدگاه گفتمان دیالکتیکی پل‌ریکور از جملۀ این آراست که به تحلیل متن در سطحی فراتر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی
فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی

نگین بی نظیر

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 153-181

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1818

چکیده
  فروریزی تقابل‌ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی چکیده ساختار نامتعارف و نوآیین مثنوی ایجاب می‌کند که خواننده برای فهم عمیق‌تر و التذاذ هنری بیشتر از کلام مولوی، با الگوهای مأنوس و متعارف ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی)
موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی)

مریم احمدپور مبارکه؛ علیرضا خواجه گیر

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 181-208

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1814

چکیده
  عرفان انفسی و توجه به سیر درونی انسان برای وصال به حقیقت در تعالیم مولانا از برجستگی خاصی برخوردار است . تاکید مولانا در این مسئله هم متاثر از تاکید متون دینی و هم متاثر از تجربه های عرفانی و درونی او بوده ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نور سیاه در ادب عرفانی
نور سیاه در ادب عرفانی

مهدی زمانی

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، صفحه 209-239

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1813

چکیده
  در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم و کاربردهای تعبیر نور سیاه در ادب عرفانی پرداخته می شود. قلمرو این پژوهش شامل ادبیات عرفانی پارسی و نیز متون عرفانی عربی می شود. در این متون به دو کاربرد ...  بیشتر