بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مبحث تجلّی از مباحث مهمِ عرفان اسلامی به‌شمار می‌رود. ابن‌عربی از بزرگ‌ترین عارفانِ اسلامی است و وی را بنیان‌گذار عرفان نظری دانسته‌اند. به‌همین دلیل، در این پژوهش، انواع تجلّی از دیدگاه ابن‌عربی بررسی شده و تعبیرها و برداشت‌های مختلف شارحانِ آثار ابن‌عربی از مبحث تجلّی و انواع آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌طور کلّی، ابن‌عربی تجلّی را به دو صورتِ «فیض اقدس» و «فیض مقدّس» می‌داند؛ صورت‌هایی که از دیدگاهی دیگرْ «تجلّی ذاتی» و «تجلّی اسمایی» نامیده می‌شود. همچنین در این مقاله، انواع دیگر تجلّی از دیدگاه ابن‌عربی بررسی شده است؛ تجلّی‌هایی مانند تجلّی جلال و جمال، قرب و بُعد، ذاتی و اسمایی، قرب و شهادت، فیض اقدس و فیض مقدّس، و تجلّی جن، بشر، فرشته و نیز تجلّی انکا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration of the Concept of Epiphany from Ibn Arabī’s Viewpoint

نویسندگان [English]

 • Reza Fahimi 1
 • Hosien AghaHoseini 2
 • Mohammadreza Nasr Esfahani 3
1 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Saveh Azad Islamic University
2 Associate Professor, Persian Language and Literature, Isfahan University
3 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Isfahan University
چکیده [English]

Epiphany (tajallī) is one of the most important concepts in Islamic mysticism and Ibn Arabī is one of the most outstanding figures in this realm. He is known as the founder of ‘theoretical mysticism.’ Therefore, in this inquiry diverse types of epiphany from Ibn Arabī’s viewpoint are discussed and his various interpretations on it are considered. Ibn Arabī acknowledged two kinds of epiphany, ‘the most sacred effusion’ and ‘hieratic effusion’ that are also named as ‘theophany of the Essence’ and ‘theophany of Divine name’. Moreover, in this paper other kinds of epiphany from Ibn Arabī’s point of view are also considered such as: theophanies of Jalāl (majesty) and Jamāl (the Beauty), Qurb (approximation) and Buʻd (remoteness), ātī(the Essence) and Asmāī (Divine names), Qurb (approximation) and Shahādat (saintly effusion), Jenn (demon), bashar (human), fereshteh (angel) and inkār (denial).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: epiphany
 • theophany
 • Ibn Arabī
 • theophany of majesty
 • theophany of the Beauty
 • theophany of the Essence
 • theophany of Divine name
 • saintly effusion
 • the most sacred effusion
 • hieratic effusion