شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی کازرون

2 کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی

چکیده

کتاب معارف بهاء ولد دربرگیرنده آیات فراوانی است که وی در فصول گوناگون کتاب به تفسیر و تأویل آن‌ها پرداخته است. در این مقاله، پس از مقدّمه‌ای درباره تفسیر و تأویل، به رویکرد‌های تفسیری و تأویلی معارف به قرآن کریم می‌پردازیم. به این منظور، خاستگاه کلامی این رویکردها و شیوه‌‌های تفسیر و تأویل نزد بهاء ولد، همچنین شرایط آن از نگاه وی، به همراه بعضی از نکته‌‌های انتقادی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Method’s of Interpretation of the Holy Qur’an in Bahā-e Valad’s Maāref

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Dashti 1
  • Somayyeh Sohrabii 2
1 Assistant Professor, kazeroon University
2 M. A., Persian Literature
چکیده [English]

Bahā-e Valad in his book Maāref explains and interprets a great number of verses from the Holy Qur’an. In this essay, firstly, an introduction to the concepts of interpretation and hermeneutics is provided and then, the methods of interpretation of the Qur’an utilized in Maāref are explicated. In addition, the theological basis of Bahā-e Valad’s methods of interpretation is discussed and some critical points are accentuated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Qur’an
  • Maāref
  • Bahā-e Valad
  • Interpretation
  • Hermeneutics