دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)
علمی- پژوهشی
بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی
بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی

مرتضی حیدری

دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 7-42

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1923

چکیده
  سنایی با بهره‌گیری از کیفیت‌های تصویری و ترکیبی حروف الفبا در دیوان خود اشعار بسیار زیبایی سروده است. به‌کارگیری نظریّه‌ای فراگیر در مطالعه این سروده‌ها که زمینه‌های فرهنگی هنر سنایی را پوشش دهد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا
تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا

سید مهدی زرقانی؛ مریم آیاد

دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 43-80

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1924

چکیده
  در این نوشتار بر آنیم تا طرز تلقی سنائی، عطار و مولانا، به عنوان سه نقطه عطف در تاریخ شعر عرفانی، را از مفهوم کلیدی عشق بررسی کنیم. مبنای نظری مقاله نظریه استعاره‌های شناختی است. ابتدا به پیشینه تحقیق ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار
کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار

سونا سلیمیان؛ احمد گلی

دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 81-122

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1919

چکیده
  روایت در همۀ داستان‌های ادب فارسی حضور دارد؛ از این‌رو، مطالعه و بررسی آثار داستانی از منظر شکل خاص روایی آن‌ها، ارزش‌ها و هنرهای نهفته در این آثار را بهتر نمایان می‌سازد و براساس آن می‌توان توانمندی‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی
مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی

الهام سیدان

دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1920

چکیده
  روزبهان بقلی در مشرب‌الارواح طرحی جامع در باب منازل سیر الی الله ارائه می‌دهد. هرچند که او در دیگر آثار خود به صورت پراکنده مطالبی را در باب مراحل سیر و سلوک عرفانی مطرح کرده است، اما در این کتاب به آراء ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت
مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت

منیره فرضی شوب؛ فائزه عرب یوسف آبادی

دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1921

چکیده
  روایت‌ تمثیلی «پیل در شهر کوران» از کتاب حدیقه الحقیقه سنایی، بر اساس روایتی از کیمیای سعادت غزالی نوشته شده است. هدف اصلی این پژوهش کشف رابطه فزون‌متنیّت این دو روایت است. بدین منظور برپایه نظریّه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل
واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد

دوره 6، شماره 11 ، مهر 1393، صفحه 177-206

https://doi.org/10.22051/jml.2015.1922

چکیده
  عرفا و فلاسفۀ اسلامی در بیان افکار و اندیشه‌های خود همواره از رمز و نماد بهره می‌گرفتند؛ به‌گونه‌ای که در آثار شیخ اشراق سهرودی عارف و فیلسوف ایرانی رمز و نمادگرایی عرصۀ گسترده‌ای را اشغال کرده است. ...  بیشتر