دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 2 (1389)
دوره 1 (1388)

به سامانه فصلنامه علمی«ادبیات عرفانی»  خوش آمدید

نشریۀ ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء(س) از تاریخ 1400/01/24در زمینۀ انتشار مقالات علمی در حوزۀ نقد متون عرفانی با انجمن نقد ادبی ایران تفاهم نامۀ همکاری نهاده است.

 «اطلاعات نشریه»

  *********************************************************************

  نوع نشریه: علمی 

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 1388

وضعیت انتشار:  الکترونیکی

مدت زمان داوری: 2 ماه

رتبه در وزارت علوم الف

 رتبه در (ISC):  0.211

نوع دسترسی :  رایگان (تمام متن)

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)

درصد پذیرش از ابتدای انتشار : 7 %

نوع داوری: دوسوناشناس با حداقل دو داور

بازه زمانی بررسی اولیه: 7 تا 10 روز

نشریه از منشور اخلاقی COPE  تبعیت می‌کند.

 سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود.

هزینه داوری: 2000000ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

 هزینه چاپ: 6000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

نشانی الکترونیکیadabiaterfani@alzahra.ac.ir

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

 *********************************************************************

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

علمی- پژوهشی
استعارۀ مفهومی در شعر قلندری
استعارۀ مفهومی در شعر قلندری

محمدکاظم بریدی اللامی؛ محمد رضا صرفی؛ علی اصغر یاری اصطهباناتی

دوره 16، شماره 36 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2024.44125.2481

چکیده
  قلندریه یکی از فرقه‌های مهم در عرفان و تصوف اسلامی است که بسیاری از ابعاد نظری، اجتماعی و سلوکی آن، به دلیل تنوع شکل زندگی قلندران و وجود زمینه‌های مثبت و منفی و تناقض‌های آشکار و پنهانی که در این فرقه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلی ‌شناختی بر اشعار عربی مثنوی
تحلیلی ‌شناختی بر اشعار عربی مثنوی

طاهر لاوژه

دوره 16، شماره 36 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2023.44634.2497

چکیده
  جلال‌الدین محمد بلخی در تبیین معارف مثنوی برخی از صور برجستة هنری و مضامین ویژة عرفانی را در قالب اشعار عربی می‌نهد. این پژوهش از طریق بررسی ابیات و مصاریع تمام‌عربیِ مثنوی، جنبه‌های زبانی و ادبی این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری
جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری

مریم رجبی نیا؛ مریم حسینی

دوره 16، شماره 36 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2022.40975.2367

چکیده
  از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری در خطّۀ خراسان پانزده پیرنامه به زبان فارسی و عربی تألیف یا ترجمه شده‌ که عبارت‌اند از: مقامات قومسانی، مقامات خواجه عبدالله انصاری، کتاب‌النور، دستورالجمهور، مقامات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خواجه عبدالله انصاری و نجم‌الدین کبری، بازشناسی دو الگوی متفاوت در سنّت نخست عرفانی
خواجه عبدالله انصاری و نجم‌الدین کبری، بازشناسی دو الگوی متفاوت در سنّت نخست عرفانی

محمد رودگر

دوره 16، شماره 36 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2024.46671.2561

چکیده
  خواجه عبدالله انصاری شخصیتی است که آشکارا کوشید یک نظام منسجم در سنّت نخست عرفانی ارائه دهد. امروزه با اسم خواجه و آثارش به خصوص منازل السائرین واژگانی چون عرفان عملی و سنّت نخست عرفانی به ذهن متبادر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
معرفی و ضرورت تصحیح شرح لمعات عراقی موسوم به معارف الحقایق فی تحقیق الدقایق
معرفی و ضرورت تصحیح شرح لمعات عراقی موسوم به معارف الحقایق فی تحقیق الدقایق

طیبه شیخ ویسی؛ مهدی نیک منش؛ سیدمهدی طباطبائی

دوره 16، شماره 36 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2023.45022.2515

چکیده
  معارف الحقایق فی تحقیق الدقایق در زمره متون عرفانی قرار می­ گیرد. نویسندة آن فردی به نام میرپادشاه است و در دست نویسش خود را از نوادگان میر حیدر کسبی معرفی می­کند که از شیوخ فرقه نقشبندیه است و مزار ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مقاومت سلبی و ایجابی در تذکرة‌الاولیاء عطار
مقاومت سلبی و ایجابی در تذکرة‌الاولیاء عطار

مجتبی فدایی؛ سید مهدی زرقانی

دوره 16، شماره 36 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2024.46346.2546

چکیده
  تصوف معطوف به نجات آحاد جامعه است و برای مدیریت جامعه برنامة مدونی ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که عرفا نیز نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی اطراف‌شان بی‌توجه بوده‌اند. در این پژوهش تلاش شده با بازخوانی ...  بیشتر
«شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی» (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)
«شکل شناسی مثنوی‌های تعلیمی و عرفانی بر مبنای سنت‌های ادبی» (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری)

رحمان مشتاق مهر؛ یدالله نصراللهی؛ علی حاجی زاده

دوره 15، شماره 34 ، آبان 1402، ، صفحه 101-139

https://doi.org/10.22051/jml.2023.43770.2471

چکیده
  تاریخ ادب فارسی جاودانگی و تأثیرگذاری بیشتر مباحث ناب­ تعلیمی و عرفانی خود را درگونه ­های مختلف آن، ‎‎مدیون قالب شعریِ «مثنوی» است. قالب مثنوی به دلیل ویژگی ممتاز و بارز آن در قافیه‏ پردازی، ...  بیشتر
تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی
تحلیل محتوایی حکایتِ «گازُر و خر او» در مثنوی

طاهر لاوژه

دوره 15، شماره 32 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 105-131

https://doi.org/10.22051/jml.2022.41567.2395

چکیده
  اعمالِ قواعدی خاص در اسلوب، زبان و لحن روایت‌های گوناگون، یک حکایت را در بافتارِ متن نظم می‌بخشد. حکایت «گازُر و خر او» برگرفته از کلیله‌ودمنه، در مثنوی به‌گونه‌ای دیگر بازآفرینی می‌شود و مولانا ...  بیشتر
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)
سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف)

مدینه پورمحمود؛ منصور معتمدی؛ زهرا اختیاری

دوره 14، شماره 28 ، فروردین 1401، ، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22051/jml.2022.39828.2323

چکیده
  اسلام، ایمان و احسان، سه‌گانۀ اصلی ابعاد زندگی دنیوی و اخروی است. مستند این سه‌گانه حدیثی است معروف به حدیث جبرئیل که نشان می‌دهد اسلام بر اعمال ظاهری، ایمان بر اعمال باطنی و احسان بر مشاهده و رؤیت دلالت ...  بیشتر
مناجات ـ قصه‌های مثنوی
مناجات ـ قصه‌های مثنوی

طاهر لاوژه

دوره 14، شماره 28 ، فروردین 1401، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22051/jml.2022.39919.2326

چکیده
  «مناجات» در مثنوی از یک طرف مفهومی مکاشفه‌ای دارد و از سوی دیگر نقش هنری آن اغلب، توضیح مضامین و تبیین مفاهیم قصه‌های آن است. مولانا به‌منظور بیان نکات عرفانی و در جهت تکمیل دقایق باطنی خویش کاربرد ...  بیشتر
خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری
خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری

رضا عباسی

دوره 14، شماره 29 ، مرداد 1401، ، صفحه 99-130

https://doi.org/10.22051/jml.2022.40139.2338

چکیده
  «خدا‌شناسی» و ارتباط با خدا مهم‌ترین موضوع در عرفان است و عارفان در این زمینه نگاه ویژه و تفسیر خاصی داشته‌اند. ابوعبدالله نفّری یکی از همین عارفان است که گزارش تجارب عرفانی خود را در دو کتاب المواقف ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
معناشناسی عشق در بازخوانی متون عرفانی بر بنیان نظریة ربط
معناشناسی عشق در بازخوانی متون عرفانی بر بنیان نظریة ربط

مینا بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

https://doi.org/10.22051/jml.2023.44120.2480

چکیده
  پژوهش حاضر به بازکاوی معنای عشق در گذر از متون عرفانی می پردازد. نظریة ربط اسپربر و ویلسون که بنیادی زبانی دارد و در گروه مقولات کاربردشناسی شناختی قرار می گیرد، چارچوب نظری این پژوهش را شکل داده است. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نمادها و نمادواره‌های ابداعی در مصیبت‌نامۀ عطار
نمادها و نمادواره‌های ابداعی در مصیبت‌نامۀ عطار

فاطمه رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

https://doi.org/10.22051/jml.2024.44740.2502

چکیده
  نماد مفهومی بسیار گسترده است که تعاریف متعددی در کتب مختلف از آن ارائه شده است و در نگاه کلی عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آن‌چه ظاهر آن می‌نماید، دلالت دارد. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل مؤلّفه‌های تجربة عرفانی در داستان دقوقی با استفاده از نظریة والتر استیس و ویلیام جیمز
تحلیل مؤلّفه‌های تجربة عرفانی در داستان دقوقی با استفاده از نظریة والتر استیس و ویلیام جیمز

میلاد صلاحی خلخالی؛ قدرت الله طاهری؛ احمد خاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2024.46640.2560

چکیده
  داستان دقوقی در مثنوی معنوی روایتی چند وجهی­ست و به دلیل ساختار سیّالش می­توان آن­را از ابعاد مختلف تحلیل کرد. شناخت ویژگی­های تجربة عرفانی که جوهرة اصلی برسازندة این تمثیل است، می­تواند یکی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
حکمت متعالیه از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی
حکمت متعالیه از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی

نفیسه مصطفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2024.37666.2548

چکیده
  یکی از مسائل مهم در فلسفه عرفان، نقش ساختارهای تجربه‌گر در محتوای تجارب عرفانی و نسبت این تجارب با یکدیگر است که باعث شکل‌گیری رویکردهای پرینالیزم، ذات گرایی، ساختارگرایی و زمینه زدایی شده است. در این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
«خرقه دریدن، از روزگار باستان تا خانقاه صوفیّه»
«خرقه دریدن، از روزگار باستان تا خانقاه صوفیّه»

نگین مژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

https://doi.org/10.22051/jml.2024.46571.2555

چکیده
  در این پژوهش، سنّت خانقاهی خرقه دریدن با آداب مشابهی در فرهنگ‌های ایران باستان، مسیحیّت، یهودیّت و همچنین برخی رسوم کهن عرب جاهلی، مصری و بین‌النهرینی مقایسه شده‌است. در بخش نخست این مقاله به معرّفی ...  بیشتر

ابر واژگان