آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1288
تعداد پذیرش 142
تعداد عدم پذیرش 990

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 243
تعداد مشاهده مقاله 279900
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 311525
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 11 %