دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-179 
1. از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا)

صفحه 81-100

قهرمان شیری؛ بهروز مهری؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی


2. اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه

صفحه 121-142

سید مهدی مسبوق؛ علی عزیزی؛ حدیثه فرزبود


4. بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی

صفحه 101-120

رضا فهیمی؛ حسین آقاحسینی؛ محمدرضا نصر اصفهانی