آ

 • آروین پور، تاج الدین تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • آقاحسینی، حسین بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • آقاحسینی، حسین هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • آقاحسینی، حسین عقل را خود کسی نهد تمکین؟ ( شرح دو بیت از حدیقۀ سنایی) [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 131-150]

 • آلیانی، رقیه نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • آیاد، مریم تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

ا

 • ابراهیمی دینانی، آرزو تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • اتونی، بهروز بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • اتونی، بهزاد بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • اتونی، بهزاد تأثیرپذیری متون نقّالیِ شاهنامه از عناصر صوفیانه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 36-65]

 • احمدپور مبارکه، مریم موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • احمدی، جمال رساله قشیریه و تأثیر آن بر یکی از متون صوفیانه قرن دهم هجری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-21]

 • احمدی، شهرام تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

 • اختیاری، زهرا سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • اخلاقی، الهام تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 61-80]

 • ارتقایی، فهیمه بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • اردشیرزاده، امیرمحمد بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • اژه ای، تقی کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • اژه ای، تقی نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • اسپرهم، داود تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • اسپرهم، داود واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • اسدی، محبوبه تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • اسمعلی پور، مریم بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]

 • اشرفی، علی موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • اکرمی، میرجلیل تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • امجدی، محی الدین نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 149-174]

 • امجدیان، آرش دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • امجدیان، آرش پیامدهای سیاسی فهم عین‌القضات همدانی از مقوله جبر و اختیار [(مقالات آماده انتشار)]

 • امینی لاری، لیلا جلوه‌های نمادین رنگ در ادب عرفانی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-42]

 • اوجاق علیزاده، شهین بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • اوجاق علیزاده، شهین منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

ب

 • باقری خلیلی، علی اکبر شادی در غزلیّات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-24]

 • باقری خلیلی، علی اکبر طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • باقری خلیلی، علی اکبر از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • بالو، فرزاد تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 43-73]

 • بالو، فرزاد معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

 • بالو، فرزاد از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • بالو، فرزاد مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • بصیری، محمّدصادق تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

 • بهمنی، کبری صورت های احسن «خود» در واقعه های روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 91-114]

 • بهنام فر، محمد تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-32]

 • بهنام فر، محمد رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • بهنام فر، محمد تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 73-104]

 • بهنام فر، محمد تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • بهنام فر، محمد نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 103-123]

 • بوالحسنی، رحمان «ظهور حقیقت مثالی» راه شهود «حقیقت انسان» با تاکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در معدن المعانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • بی نظیر، نگین فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 153-181]

 • بی نظیر، نگین تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • بی نظیر، نگین سفر؛ تجربۀ زیسته خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر-زندگی شمس پرنده [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 129-151]

 • بی نظیر، نگین باشندگی و مکان مندی تحلیل روایت زندگی بِشر حافی در تذکرة الاولیاء [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 35-53]

پ

 • پارسا، احمد شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • پارسا، سیداحمد انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • پارسا پور، زهرا نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-28]

 • پارسا پور، زهرا پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 33-49]

 • پاشایی، محمد کارکردهای اضطراب در اندیشه و داستان های عطار [(مقالات آماده انتشار)]

 • پاکتچی، احمد نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • پروینی، خلیل رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • پژوهش، پرنوش تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 67-94]

 • پژوهنده، لیلا مسألۀ زایش معانی از صور و اصالت زبان از دیدگاه عارفان [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 7-31]

 • پناهی، مهین بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • پناهی، مهین معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • پورابریشم، احسان بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • پوررستگار، امیر واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-192]

 • پورغلامعلی، محمد مهدی دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 107-127]

 • پورمحمود، مدینه سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • پورمظفری، داوود نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 137-162]

 • پورنامداریان، تقی تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • پولادیان، حسین بررسی مؤلفه های آرمانشهری گفتمان های فتوت [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیرانی، منصور بازخوانی حکایت‌های عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 7-32]

ت

 • تاج بخش، پروین بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • تخشا قهفرخی، المیرا پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

 • تقوی، محمد بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • تقوی، محمد تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • تقوی کوتنائی، علیرضا از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • تقی زاده چاری، رمضانعلی تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • تمدن، الهام معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-178]

ج

 • جابری اردکانی، سید ناصر باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 7-32]

 • جباره ناصرو، محبوبه ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • جباری، سمیه بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • جعفرزاده، مریم تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • جعفری، سمانه تحلیل انتقادی تعاریف شطح [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 149-174]

 • جعفری، سمانه نمادشناسی خلوت های نظامی در مخزن‌الاسرار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 55-81]

 • جعفری، طیبه مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • جعفری، فرشته «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]

 • جعفری کمانگر، فاطمه تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشه‌های عرفانی – قرآنی شیخ محمود شبستری و علامه سید حیدر آملی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 57-80]

 • جلالی، محمدامیر مأخذیابی و تحلیل تصرفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانه عصر اموی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 115-140]

 • جلالی پندری، یدالله شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • جمشیدیان، همایون هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • جهانگیری زینی، محمد معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

 • جوادی امام زاده، هادی نقد جایگاه عرفانیِ سیرالعباد بر اساس ساحتهای شخصیّتی سنایی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 103-123]

 • جوادی ترشیزی، پری سیما کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 49-72]

 • جواهری، سپیده بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-81]

 • جودی نعمتی، اکرم تجلّیات جمالی و جلالی و پیامدهای رفتاری آن در عرفان سکریان و صحویان [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 33-60]

ح

 • حاجتی، سمیه گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • حجازی، بهجت السادات تعامل بین سلوک عارفانه و فرایند مشاوره [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 59-88]

 • حجتی، عارفه تحلیل تطبیقی الگوی کنشگر در رسائل فارسی سهروردی از منظر گرماس [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 9-43]

 • حجتی زاده، راضیه نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • حجتی زاده، راضیه تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 33-64]

 • حجتی زاده، راضیه تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

 • حجتی زاده، راضیه تحلیل جغرافیای نمادین مکان- کهف در تفسیر عرائس البیان روزبهان با رویکرد نقد مضمونی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 125-152]

 • حسن نژاد، علی تحلیل داستان طوطی و بازرگان مثنوی معنوی بر اساس نظریه‌ی افشانش ژاک دریدا [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسنی، نرگس سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 25-48]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 23-54]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 149-177]

 • حسینی، اعظم رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • حسینی، سیدمحسن جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 23-54]

 • حسینی، سیدمحسن تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • حسینی، مریم کهن نمونه ها در قصّه الغربه الغربیّه سهروردی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 49-72]

 • حسینی، مریم معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

 • حسینی، مریم نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • حسینی، مریم رساله‌ای نویافته‌ از نجم‌الدین رازی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 89-126]

 • حسینی، مریم معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسینی، مریم جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسینی آبباریکی، سیّد آرمان از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • حسینی آبباریکی، سیّد آرمان خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • حق‌جو، سیاوش معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

 • حق جو، سیاوش از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 9-35]

 • حق شناس، مریم واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • حقیقی، فرزام مکتوبی نویافته از قلندران و بحثی مختصر در لوتر قلندری (و ویرایشی تازه از مکتوبات) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 161-190]

 • حمزئیان، عظیم بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیاتی، زهرا بررسی و تحلیل کلان‏ نمادهای تقابل ‏ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان ‏نمادهای «شیر» و «خورشید» [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 31-64]

 • حیدری، احمدعلی واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • حیدری، حسن حدیث اوائل و بازتاب آن در برخی از متون ادبی- عرفانی (از قرن سوم تا دهم هجری) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 41-64]

 • حیدری، علیرضا منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • حیدری، مرتضی بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-42]

 • حیدری، مهدی نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 163-182]

خ

 • خاتمی، احمد «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 7-30]

 • خادمی، سمیه فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • خدادادی، فضل اله تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت‌های تعلیمی به عرفانی [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 39-62]

 • خدادادی، محمد شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • خردمندپور، مسعود بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • خزعلی، انسیه بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • خسروی، امین بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • خواجه گیر، علیرضا موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی) [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 181-208]

 • خواجه گیر، علیرضا مراتب شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 115-148]

 • خورسندی شیرغان، مصطفی رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 47-72]

 • خورسندی شیرغان، مصطفی تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 73-104]

 • خوشحال دستجردی، طاهره تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • خوشحال دستجردی، طاهره نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 1-26]

 • خوشحال دستجردی، طاهره ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 135-156]

 • خوشحال دستجردی، طاهره بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خیاطیان، قدرت الله مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • خیرآبادی، عباس آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

 • خیراندیش، سید مهدی جلوه‌های نمادین رنگ در ادب عرفانی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 7-42]

د

 • دانائیان، نجمه سیر تحوّل و کارکرد عرفانی- ادبی عنصر نور [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 159-195]

 • دانشور، حکیمه بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • داوری، مرتضی بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • دسپ، سیدعلی رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-40]

 • دستمالچی، ویدا رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-21]

 • دستورانی، محمد رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • دشتی، سیّدمحمّد شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • دلشاد، شهرام واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

 • دماوندی، مجتبی باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 105-125]

 • دهقان، علی تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

ذ

 • ذبیحی، سارا تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

ر

 • رئیسی، احسان هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • رئیسی، احسان دیدگاه نسفی دربارۀ سلوک عرفانی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 65-84]

 • رئیسی، احسان شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • راستگوفر، سید محمد بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • رامین نیا، مریم چهره‌‌زایی و چهره‌زدایی در روایت‌های صوفیانه [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 103-128]

 • رجبی، زهرا مثال و خیال در اندیشۀ مولوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 123-150]

 • رجبی، زهرا دقوقی، فراداستانی پسامدرن [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 65-93]

 • رجبی گوندره، عباس بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس‌الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن راز [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 45-71]

 • رجبی نیا، مریم معرفی تحلیلی و مقایسة سه سیرت‌نامة محمود بن‌عثمان دربارة دو تن از مشایخ معروف فارس در قرن هشتم (شیخ ابواسحاق کازرونی و شیخ امین‌الدین بلیانی) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 123-161]

 • رجبی نیا، مریم جریان‌شناسی پیرنامه‌های خطّۀ خراسان و قومس از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحمانی، محمد جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 23-54]

 • رحمانی کرویق، حامد کارکردهای اضطراب در اندیشه و داستان های عطار [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمی، سید مهدی جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • رحیمیان، سعید ترس از مرگ در آثار عطار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-92]

 • رحیمی زنگنه، ابراهیم بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • رزمی حسن آباد، فاطمه بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • رستگار، مرضیه عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رسمی، عاتکه بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • رضاپور، زینب نقد و تحلیل الگوی تفسیری هاروت و ماروت در داستان شیخ صنعان با تکیه بر نظریۀ بیش‌متنیت ژرار ژنت [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 177-203]

 • رضایی، امین تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • رضایی، لیلا بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • رضی، احمد نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • رضی، احمد گفتمان دیالکتیکی در الهی‌نامۀ عطار [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 75-108]

 • رضی، احمد تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 85-115]

 • روحانی، رضا رهیافت های تحلیلی- انتقادی مولوی در علم و عالم شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 183-210]

 • روزبه، محمدرضا تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • روستا، سهیلا نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف‌المحجوب [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 87-113]

 • روضاتیان، سیده مریم الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • رون، مهسا تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

ز

 • زارعی، علی اصغر مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-136]

 • زرقانی، سید مهدی تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 61-80]

 • زرقانی، سید مهدی تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 43-80]

 • زرقانی، سید مهدی تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • زرین فکر، مژگان استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-172]

 • زمانی، مهدی «عین‌القلب»، «عین‌البصیره» و «عین‌الیقین» در آثار محی‌الدین ابن عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-132]

 • زمانی، مهدی نور سیاه در ادب عرفانی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 209-239]

 • زمانی، مهدی معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • زمردی، حمیرا سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

 • زندمقدم، ساسان همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • زندمقدم، ساسان پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

س

 • سادات دربندی، مائده تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 80-105]

 • ساداتی، سید ارسلان تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 31-66]

 • ساداتی، سید ارسلان بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-56]

 • ساداتی، سید ارسلان تعامل و تقابل عطار با مبانی عرفان فلسفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 141-182]

 • ساعدی، سیدمحمد بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • سام خانیانی، علی اکبر مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 173-204]

 • سبز علی پور، جهان دوست بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • سجادی، علی محمد عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سعادتی، افسانه رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • سلطانی، فاطمه بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 7-31]

 • سلیمانیان، حمیدرضا آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

 • سلیمیان، سونا کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • سمیعی ولوجردی، فاطمه متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

 • سهرابی، سمیه شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 65-85]

 • سوری، محمد «ظهور حقیقت مثالی» راه شهود «حقیقت انسان» با تاکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در معدن المعانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیامک، اعظم نقدهای شاه‌نعمت‌الله ولی در حوزه های تصوّف، فلسفه و کلام [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 151-180]

 • سیاه کوهیان، هاتف قبض و بسط گفتمانی اندیشۀ «رواداری دینی» در تصوف اسلامی (تا سده هشتم) [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 129-160]

 • سیدآقایی رضایی، سیده مهنا مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 117-149]

 • سیدان، الهام مبانی نظری مراحل سیر و سلوک عرفانی در مشرب الأرواح روزبهان بقلی [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 123-152]

 • سیدان، الهام تحلیل نشانه معنا‌شناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری درکشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار روزبهان بقلی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 41-64]

 • سیّدمحرّمی، احسان آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

ش

 • شامیان، حسن نمادشناسی خلوت های نظامی در مخزن‌الاسرار [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 55-81]

 • شانه، فهیمه تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • شجاری، مرتضی قلب و خصوصیات آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 27-55]

 • شجاع، سمیه خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • شجری، رضا رویکرد مولانا نسبت به استدلال [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 125-150]

 • شجری، رضا بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • شجری، رضا تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 85-120]

 • شریفی، آزاده روش شناسی شرق شناسان آلمانی زبان در بررسی ادبیات عرفانی فارسی (مطالعة موردی هلموت ریتر و فریتس مایر) [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 127-152]

 • شریفیان، مهدی بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 7-26]

 • شعبانی، بهرام آسیب‌شناسی تأویل آیات قرآنی در کشف‌المحجوب هجویری [(مقالات آماده انتشار)]

 • شکری، مرتضی سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 149-177]

 • شکوفگی، حامد رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • شمشیرگرها، محبوبه بحر المحبة فی اسرار المودة تفسیری ادبی- عرفانی از سورۀ یوسف علیه ‏السلام و ناگفته‎ هایی دربارۀ آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 9-38]

 • شهبازی، ایرج موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • شهلازاده، علی تحلیل محتوایی و زبانی مفاخره‌ای بدیع از پیامبر (ص) به روایت نجم‌الدین رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیخ، محمود نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]

 • شیری، قهرمان از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • شیری، قهرمان فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 151-185]

ص

 • صائب، غلامعباس کتاب تحقیقات از خواجه محمد پارسا و آرای عرفانی و کلامی وی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 153-174]

 • صادقی، معصومه معرفی الهی‌نامه حسینی شیرازی و اثرپذیری وی از مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-246]

 • صادقی تحصیلی، طاهره درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • صافی، رفعت السادات مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 85-114]

 • صالحی، سیّده سمانه خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

 • صالحی نیا، مریم استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-172]

 • صالحی نیا، مریم بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-124]

 • صالحی نیا، مریم تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • صباغی، علی آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

 • صدیقی، میثم هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • صفایی، علی نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 161-195]

 • صفایی سنگری، علی تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 45-69]

 • صیادی نژاد، روح الله متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 73-95]

ض

 • ضیاءالدّینی دشتخاکی، علی تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 7-32]

ط

 • طاهری، عارفه طرح‌وارۀ عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق‌الطیر عطار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 119-144]

 • طاهری، قدرت الله تجربۀ عرفانی در «موقعیت‌های مرزی» و بازتاب آن در مثنوی (مطالعۀ موردی حکایت‌های پیر چنگی و موسی و شبان) [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 51-78]

 • طاهری، قدرت الله گره‌گشایی معنایی ـ ساختی از یک غزل پیچیدۀ حافظ [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 71-99]

 • طاهری، قدرت الله عرفان مولانا در ساحت تجارب دینی و عرفانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • طاووسی، محمود بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 175-205]

 • طاووسی، محمود منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 111-132]

 • طباطبائی، سیدمهدی ملاحظاتی در ضبطِ برخی واژه‌ها و عبارت‌های تذکرة‌الاولیاء [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 117-137]

 • طباطبایی، امیر مقایسۀ هرمان هسه و شمس تبریزی با تکیه بر کنولپ و مقالات [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 145-175]

 • طباطبایی، سیدحسن موانع معرفت در مثنوی مولانا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 115-142]

 • طلیعه بخش، منیره تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-40]

 • طلیعه بخش، منیره معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

ع

 • عادل‌زاده، پروانه بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 33-56]

 • عامری، زهرا بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 143-174]

 • عامری، عصمت شادی در غزلیّات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-24]

 • عاملی رضایی، مریم دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • عباس زاده جهرمی، محمد آسیب‌شناسی تأویل آیات قرآنی در کشف‌المحجوب هجویری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی، حبیب الله از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 97-109]

 • عباسی، حبیب الله تحلیل رابطه ی «انسان و خدا» در میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی با الهام از نظریه ی« من» و «تو»ی مارتین بوبر [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 43-73]

 • عباسی، حبیب الله همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • عباسی، رضا بررسی ویژگی‌های «متن مغلوب صوفیانه» در انطباق با المواقف و المخاطبات عبدالجبّار نفّری [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 9-38]

 • عباسی، رضا خداشناسی عرفانی در المواقف و المخاطبات ابوعبدالله نفّری [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 99-130]

 • عباسی، رضا بررسی ویژگی‌های «انسان این جهانی» در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی، زهرا بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره شناختی مدل فرهنگی استعاره زنجیره بزرگ [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 7-29]

 • عبدی، حسین تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 119-144]

 • عرب جعفری محمدآبادی، مهدی ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 135-156]

 • عربشاهی کاشی، الهام تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری جواهرالاسرار فی زواهر الانوار خوارزمی از منابع اصیل عرفانی منثور [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 85-120]

 • عرب یوسف آبادی، فائزه مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • عزیزی، علی اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • علامی مهماندوستی، ذوالفقار تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • علمی، قربان بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

 • علوی، سید حمید رضا تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • علینقی، حسین نمود وحدت وجود و وحدت شهود در لمعات فخرالدین عراقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 195-221]

 • عمیرات، عبدالامیر آگاهی هایی تازه دربارة تاج الدّین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدّین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 9-44]

غ

ف

 • فرازنده پور، فائزه منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • فرزبود، حدیثه اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • فرضی، محمدرضا بررسی تطبیقی هستی‌شناسی عرفانی ابوحامد غزالی و بهاءولد [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 9-37]

 • فرضی شوب، منیره مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 153-176]

 • فرهادی، سودابه تحلیل سرسپردگی به پیر در رمان‌های شهرنوش پارسی‌پور (مطالعۀ موردی: سگ و زمستان بلند، و طوبی و معنای شب) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 69-94]

 • فقیه ملک‌مرزبان، نسرین بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 56-81]

 • فقیهی، حسین از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

 • فهیمی، رضا بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • فولادی، علیرضا بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 7-32]

 • فولادی، علیرضا تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • فیروزی مقدم، محمود آرمان های سیاسیِ جامی و نجم الدین رازی در هفت اورنگ و مرصادالعباد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 9-33]

ق

 • قائمی، فرزاد تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره‌ای(کهن الگویی) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 121-148]

 • قاسمی، محمدجواد «عین‌القلب»، «عین‌البصیره» و «عین‌الیقین» در آثار محی‌الدین ابن عربی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 115-132]

 • قاسمی ترکی، محمدعلی پیامدهای سیاسی فهم عین‌القضات همدانی از مقوله جبر و اختیار [(مقالات آماده انتشار)]

 • قافله باشی، سید اسماعیل تجلّی مضمون عشق در شعر عرفانی معاصر افغانستان با تکیه بر اشعار مجنون شاه کابلی، مستان شاه کابلی و حیدری وجودی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 71-102]

 • قبادی، حسین بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • قبادی، حسینعلی نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • قبادی کیا، علی تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 31-74]

 • قلخانباز، میثم بررسی ساختار روایت در رسالۀ فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 33-58]

 • قمی کتیگری، طاهره بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 43-72]

 • قوام، ابوالقاسم رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

ک

 • کارگر، الهام تحلیل عناصر واژگانی ترجمان‌الاشواق ابن عربی بر مبنای رویکرد زبان‌شناسی زیست‌‌محیطی [دوره 14، شماره 30، 1401، صفحه 45-69]

 • کاظمی، مرضیه تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 29-64]

 • کتیبه، کتایون بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • کرامت، نسیم از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 7-33]

 • کرمی، اکرم پژوهشی در غزلیات منسوب به مولانا در دو جُنگ کهن [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 33-49]

 • کریمی، طاهره تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • کریمی یونجالی، ثریا تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • کریمی یونجالی، ثریا بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 39-65]

 • کسایی زاده، مهدیه معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 151-169]

 • کشفی، سیده سارا بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

 • کلانتر، نوش آفرین درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 67-93]

 • کمالی، زینب مراتب شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 115-148]

 • کنعانی، ابراهیم نظام زیبایی‌شناختی گفتمان در هم‌کنشی صدا و نور بر مبنای قصه «یاری خواستن حلیمه از بتان» [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 145-170]

 • کنعانی، ابراهیم بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی در داستان شیخ صنعان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 41-69]

 • کهدویی، محمد کاظم مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 85-114]

 • کهدویی، محمدکاظم سلوک عرفانی در اشعار فارسی چَندَربَهان بَرَهمَن [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 83-110]

 • کهدویی، محمدکاظم خداوند در رؤیاهای عارفان [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 93-114]

 • کوهستانی، امیر حسین بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گذشته، ناصر بررسی مقایسه‌ای انگارۀ مکاشفه در عرفان روزبهان بقلی و هیلدگارد بینگنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 77-109]

 • گرجی، مصطفی معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • گلی، احمد کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 81-122]

 • گلی زاده، پروین خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]

ل

 • لاری زاده، پویان بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • لاوژه، طاهر مناجات ـ قصه‌های مثنوی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 131-152]

 • لاوژه، طاهر تحلیل محتوایی حکایتِ «گازر و خر او» در مثنوی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مؤمنی هزاوه، امیر رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • ماحوزی، زهرا نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 133-162]

 • ماحوزی، زهرا تحول تاریخی انگارۀ پر جبرئیل در فرهنگ اسلامی تا پایان قرن ششم هجری [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 95-117]

 • مباشری، محبوبه تحلیل حسِ چشایی در آثار مولوی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 205-230]

 • مباشری، محبوبه صورت های احسن «خود» در واقعه های روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 91-114]

 • مباشری، محبوبه "تحلیل گفتمان تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [(مقالات آماده انتشار)]

 • محبتی، مهدی رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • محرمی، رامین تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 81-105]

 • محرمی، رامین بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 39-65]

 • محسنی، مرتضی معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به‌مدد روش هانری کربن در تذکره‌الاولیاء [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 157-173]

 • محسنی نیا، ناصر نمود وحدت وجود و وحدت شهود در لمعات فخرالدین عراقی [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 195-221]

 • محقق، عبدایمان همگرایی دو گفتمان فقهی و عرفانی در مثنوی‌های حدیقةالحقیقه، منطق‌الطیر و مثنوی معنوی [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 163-188]

 • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده پیل [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 111-140]

 • محمدی، علی بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 111-153]

 • محمدی، علی بررسی مضامین مشترک عرفانی و گنوسی در غزلیات عطار [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 95-117]

 • محمدی، یداله شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا) [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 73-103]

 • محمدی فشارکی، محسن هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • محمدی فشارکی، محسن بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین [دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 109-152]

 • محمودی، فاطمه معرفی نسخه های کتاب سفینةالاولیاء اثر داراشکوه و ضرورت تصحیح آن [(مقالات آماده انتشار)]

 • مدنی، امیرحسین تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقۀ سنایی و تطبیق آن با نظریة راندال [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 63-87]

 • مدنی، سید مسلم گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 171-194]

 • مدنی مبارکه، فاطمه السادات الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • مرادی، ایوب کاربست الگوی خوانش شعر مایکل ریفاتر در حل مشکل بیت «پیر ما گفت خطا..» از حافظ [دوره 13، شماره 27، 1400، صفحه 153-183]

 • مرادی، مریم بررسی علل بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی در مثنوی‌های عطّار(الهی‌نامه، منطق‌الطّیر، مصیبت‌نامه) [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 59-83]

 • مرتضایی، سید جواد رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 83-110]

 • مسبوق، سید مهدی اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 121-142]

 • مسبوق، سید مهدی واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 177-206]

 • مسجدی، حسین معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • مشتاق مهر، رحمان تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر؟ (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 143-179]

 • مشتاق مهر، رحمان رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 7-21]

 • مشیدی، جلیل همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی) [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 133-158]

 • مظفری، علیرضا مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 105-136]

 • مظفری، علیرضا کارکرد مشترک اسطوره و عرفان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]

 • مظفری، علیرضا نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 149-174]

 • معتمدی، منصور سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواجه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 67-95]

 • معمارکوچه باغ، هادی «ظهور حقیقت مثالی» راه شهود «حقیقت انسان» با تاکید بر دیدگاه شرف الدین مَنْیَری در معدن المعانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقامیان زاده، عبدالله بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 9-39]

 • ملک پایین، مصطفی جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق) [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 111-133]

 • ملک ثابت، مهدی شمس تبریزی و تأویل های عرفانی او از احادیث نبوی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 73-104]

 • منشی زاده، مجتبی منشأ گفتمان تصوّف سیاسی در ایران و تحلیل آن براساس نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 153-187]

 • مهدوی، بتول خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 155-180]

 • مهدوی، محمدجواد استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 137-172]

 • مهدی پور، حسن تعارض «نظر و عمل» در مسئله «جبر و اختیار» از دیدگاه عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 179-214]

 • مهری، بهروز از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا) [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 81-100]

 • موسوی جروکانی، سید حامد معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 65-90]

 • مولایی، محمدسرور فنا و بقا و اتّحاد و اتّصال در دیوان بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 65-91]

 • مولودی، فواد دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 95-114]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی [دوره 5، شماره 8، 1392، صفحه 93-121]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 33-64]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر تحلیل انتقادی تعاریف شطح [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 149-174]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 171-202]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر مقایسة تطبیقی سیر کمال‎جویی در عرفان و روان‎شناسی یونگ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 163-195]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر الگویی برای تحلیل فرایند شکل گیری زبان عرفانی از دستگاه زبان قرآنی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 37-75]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرنژاد، سیده زهرا تبیین مفهوم وحدت در مثنوی با استعارۀ شناختی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 33-67]

 • میرهاشمی، طاهره بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی [دوره 11، شماره 20، 1398، صفحه 7-31]

 • میلادی، فرشته مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 97-130]

ن

 • نجاری، محمد مهلتی بایست تا خون شیر شد (زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 167-182]

 • نجاریان، محمد رضا مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 85-114]

 • نجفی، زهره حکمت خسروانی در مرصاد العباد [دوره 8، شماره 14، 1395، صفحه 175-200]

 • نجفی، زهره ماهیّت تجربة عرفانی بر پایة الگوی مدیریت احوال [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 135-156]

 • نجفی نیسیانی، زهره بررسی و تحلیل مشرب عرفانی ابن خفیف شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نزهت، بهمن در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 169-198]

 • نزهت، بهمن ترکیب ساختاری و درون‌مایه‌های عرفانیِ مثنوی مصیبت‌نامه عطار [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 135-159]

 • نزهت، بهمن تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-83]

 • نصر اصفهانی، محمد رضا معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 153-178]

 • نصر اصفهانی، محمدرضا بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی [دوره 4، شماره 6، 1391، صفحه 101-120]

 • نظری، زهرا سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-120]

 • نعمتی، محمود حدیث قبا در متون عرفانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 7-29]

 • نوروزپور، لیلا هستی و مرگ در پرتو تجربه‌های شهودی عطار [دوره 12، شماره 22، 1399، صفحه 139-161]

 • نوری، علی سنجشِ نظر ابوسعید ابوالخیر و کریشنا مورتی دربارۀ برون‌رفت از بحرانِ معنا [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 149-177]

 • نوریان، مهدی پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 181-207]

 • نیّری، محمّدیوسف واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 163-192]

 • نیکوبخت، ناصر بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 27-55]

 • نیکویی، علیرضا تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • نیکویی، علیرضا معرفت و موقعیت های مرزی در مثنوی مولوی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 83-117]

و

 • واردی، زرین سیر تحوّل و کارکرد عرفانی- ادبی عنصر نور [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 159-195]

 • واردی، زرین رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 23-45]

 • واعظ زاده، فائزه "تحلیل گفتمان تمهیدات عین‌القضات همدانی» (با رویکرد نورمن فرکلاف) [(مقالات آماده انتشار)]

 • واهیم، گل اندام انواع خواب و رؤیا در مثنوی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 33-58]

 • وفایی، عباس علی در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانیِ عرفا در باب نماد نور) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 169-198]

 • وفایی، عباس علی واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزارۀ عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 131-161]

 • وفایی، عباسعلی مطالعة تطبیقی شیوه‌های ارائة جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانیِ صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 97-130]

 • وکیلی، هادی بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس‌الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن راز [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 45-71]

 • ولیئی، قربان رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری [دوره 10، شماره 18، 1397، صفحه 57-82]

 • ولی پور، کوثر تحلیلی بر ساحت‌های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس [دوره 14، شماره 29، 1401، صفحه 73-98]

ه

ی

 • یاری دهنوی، مراد تصویر خداوند در اندیشه اشو: وجوه افتراق تعالیم او با آموزه های مولانا [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 107-134]

 • یحیوی همدانی، حمید دلالت‌های سیاسی اندیشۀ عین‌القضات همدانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 121-147]

 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 141-165]

 • یوسف پور، محمدکاظم تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ [دوره 7، شماره 12، 1394، صفحه 7-43]

 • یوسفی، امیر نسبت‌ سلوک و شهود در عرفان مولانا [دوره 13، شماره 24، 1400، صفحه 101-129]