معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی

نویسنده

دانشجوی دکتری گروه «تصوف وعرفان اسلامی »، دانشگاه آزاد اسلامی- واحدعلوم و تحقیقات تهران

چکیده

 در تفکر غربی، «معنای زندگی» به عنوان یک مسأله شناخته می­شود. از میان نظرات مختلف، یکی از دیدگاه­ها دربارۀ معنای زندگی، دیدگاه عرفانی است که اگرچه تاکنون کمتر به آن نظر شده است، می­تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش­ها در باب این مسأله باشد. در پژوهش حاضر، ارکان معناداریِ زندگی، از دریچۀ نگاه یکی از مشاهیر عرفان اسلامی، محی­الدین ابن عربی شناسایی می‌گردد و جایگاه انسان و اهمیت حضور وی در جهان هستی، بر مبنای دیدگاه «خدامحور» این عارف بررسی می‌شود. به این منظور، بر مبنای آرای ابن عربی، ابتدا بر شناخت­پذیری معنای زندگی صحّه گذاشته می­شود و سپس، به دست می­آید که ارزش و اعتبار والای وجود انسان نسبت به جهان، انگیزۀ متعالی عشق در آفرینش و معاد و ارتقای بینش عرفانی، معناداری زندگی انسان را در سه مفهوم «ارزش زندگی»، «غایت زندگی» و «فایدۀ زندگی» اثبات می­کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning of Life from Ibn Arabi’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Mahdieh Kasaeizadeh
PhD. Student, Islamic Sufism and Mysticism, Islamic Azad University
چکیده [English]

        One of the issues that absorbs human's attention to itself in this century much more than at any time before , is "the meaning of life" which includes the reason of life and choosing its quality. This research, attempts to analyze Ibn Arabi’s thinking manner about this issue, based on asked questions in Philosophy by paying attention to some subjects like the status of human in the world, the elements which give meaning to life, God and the meaning that He gives to life, human's bliss and the after-death-life and its role to give meaning to life . Ibn Arabi has a supernatural look to the meaning of life and in his point of view human's existence has an intrinsic value and God creates human body for being, knowing and love. God himself is necessary and sufficient for a significant existence as His love gives a desirable goal to human and world, and the meaning of life comes from uniting with Him; something not possible in the physical world. In Ibn Arabi’s point of view, not only life is intrinsically meaningful (because it is worth living and has a worthy and satisfactory end), but also we can make our lives more meaningful, too .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Meaning of life
  • value of life
  • goal of life
  • use of life
  • God
  • oriented
  • spirit