هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات عرفانی) دانشگاه اصفهان

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

  بعد از تحول عمیقی که در سدۀ هفتم هجری در عرفان اسلامی پدید آمد، هستی‌شناسی نیز به دو رکن دیگر معرفت عرفانی، خداشناسی و انسان‌شناسی، افزوده شد. بر این اساس در سنت دوم عرفانی، شناخت هستی صرفاً یک شناخت نظری نیست؛ بلکه این شناخت با رسیدن به مراتب کمال به دست می‌آید و معرفت خدا با معرفت انسان و هستی حاصل می‌شود. پیوند انسان‌شناسی و هستی‌شناسی برای کسب معرفت، افق­های تازه‌ای را به روی عرفای سنت دوم گشود. بدین ترتیب با تطبیق میان جایگاه انسان و هستی به عنوان دو عالم صغیر و کبیر، وجوه تازه‌ای از این دو عالم شناخته شد.   عزیز نسفی، یکی از عارفان نوآور در سنت دوم عرفانی، دربارۀ هستی‌شناسی عرفانی طرح­های تازه‌ای به دست می‌دهد که درکلیات، قابل انطباق با سایر طرح­های هستی­شناسانۀ سنت دوم است؛ ولی در جزییات، منحصر به فرد است. در این مقاله ضمن تحلیل دیدگاه­های نسفی در باب هستی و مراتب گوناگون آن، محورهای فکری وی در مباحث هستی‌شناسانه تبیین و تشریح می‌شود.   این تحقیق از نوع مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای است و با روش توصیفی انجام گرفته است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existence and its Levels from Aziz Nasafi Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Ehsan Reisi 1
  • seyed Ali-Asghar Mirbagherifard 2
  • Mohsen Mohmmadi Fesharaki 3
  • Hossein Aghahosseini 2
1 PhD. Student, Persian Language and Literature, Isfahan University
2 Professor, Persian Language and Literature, Isfahan University
3 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Isfahan University
چکیده [English]

  After the profound transformation which emerged in the Islamic mysticism in the seventh century Hegira, ontology was added to the other two pillars of mystical cognition, theology and anthropology. Accordingly, in the second tradition of mysticism understanding the existence is not only a theoretical knowledge but also is achieved by accessing the perfection levels and the cognition of God results from the cognition of human self and existence. The linkage between anthropology and ontology for cognition acquisition opened new horizons to the mystics of the second tradition. Consequently, with the coupling of human and existence positions, as microcosm and macrocosm, new aspects of these two worlds were recognized. Aziz Nasafi, who is one of the innovative mystics of the second tradition in mysticism, introduces new plans for mystical ontology which are compatible in general principles with the other ontological plans of the second tradition, but are unique in details. This article investigates and analyzes his views on existence and its various levels.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second mystical tradition
  • Ontology
  • Aziz Nasafi
  • Existence Levels