دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مولانا و لِف تالستوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22051/jml.2021.35708.2190

سیده مهنا سیدآقایی رضایی؛ فرزاد بالو


2. بحر المحبه فی اسرار الموده فی أسرار الموده تفسیری ادبی- عرفانی از سوره یوسف (ع) و ناگفته‎هایی درباره آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.22051/jml.2021.36497.2213

محبوبه شمشیرگرها


3. تأویل‌پذیری مفهوم کفر در اندیشۀ عرفانی (نمونۀ موردی حکایت شیخ صنعان از عطار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22051/jml.2021.36430.2210

پرنوش پژوهش


4. نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22051/jml.2021.35938.2201

محی الدین امجدی؛ علیرضا مظفری


5. سیر روح در غزلیات عطار و تطبیق آن با آموزه‌های گنوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22051/jml.2021.36891.2229

علی محمدی؛ فهیمه ارتقایی


6. بررسی بینامتنی فردوس‌المرشدیه با متون دینی و عرفانی (با تکیه بر رسالۀ قشیریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22051/jml.2021.37047.2235

ثریا کریمی؛ رامین محرمی


7. دلالت‌های سیاسی اندیشه عین‌القضات همدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22051/jml.2021.35116.2236

یدالله هنری لطیف پور؛ حمید یحیوی؛ آرش امجدیان


8. تحلیل داستان‌های کودکان با درونمایۀ عرفانی: مطالعۀ موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22051/jml.2021.36689.2220

فهیمه شانه؛ بهمن نزهت