تعداد مقالات: 143
1. تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-64

طاهره خوشحال دستجردی؛ مرضیه کاظمی


2. از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-100

قهرمان شیری؛ بهروز مهری؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی


3. بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-153

علی محمدی؛ مریم اسمعلی پور


4. انواع خواب و رؤیا در مثنوی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-58

سیداحمد پارسا؛ گل اندام واهیم


5. از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-109

حبیب الله عباسی


6. باباجعفر ابهری، عارف گمنام منطقه ی جبال و «آداب الفقراء» وی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 105-125

مجتبی دماوندی


7. تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-64

راضیه حجتی زاده


8. استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-172

مژگان زرین فکر؛ مریم صالحی نیا؛ محمدجواد مهدوی


9. «انسان کامل» درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

فرشته جعفری؛ احمد خاتمی


10. بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-42

مرتضی حیدری


11. تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-43

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور؛ علیرضا نیکویی


12. بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-205

لیلا غلامپور؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


13. بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-64

پویان لاری زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


14. بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره(طبقات‌الصوفیه، تذکرة‌الاولیا و نفحات‌الانس)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-124

حکیمه دانشور؛ محمد تقوی؛ مریم صالحی نیا


15. ترس از مرگ در آثار عطار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-92

سعید رحیمیان؛ محبوبه جباره ناصرو


16. رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

ویدا دستمالچی؛ رحمان مشتاق مهر


17. از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-33

نسیم کرامت؛ حسین فقیهی


18. بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-26

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


19. بررسی استعاره مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فاطمه سلطانی؛ طاهره میرهاشمی


20. سیر تحوّل و کارکرد عرفانی- ادبی عنصر نور

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 159-195

زرین واردی؛ نجمه دانائیان


21. اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 121-142

سید مهدی مسبوق؛ علی عزیزی؛ حدیثه فرزبود


22. بررسی ساختار مدور سوانح‌العشاق احمد غزالی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 56-81

نسرین فقیه ملک‌مرزبان؛ سپیده جواهری


23. تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-32

محمد بهنام فر


25. رویکرد مولانا نسبت به استدلال

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-150

افسانه سعادتی؛ رضا شجری