تعداد مقالات: 174

3. تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی/ چپ

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-43

10.22051/jml.2016.2325

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور؛ علیرضا نیکویی


4. رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

10.22051/jml.2018.19685.1489

ویدا دستمالچی؛ رحمان مشتاق مهر


5. از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-33

10.22051/jml.2019.21668.1578

نسیم کرامت؛ حسین فقیهی


6. بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسلامی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-26

10.22051/jml.2019.25258.1728

بهزاد اتونی؛ مهدی شریفیان؛ بهروز اتونی


7. بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-31

10.22051/jml.2020.26604.1768

فاطمه سلطانی؛ طاهره میرهاشمی


8. بررسی کارنامۀ عطارپژوهی در مقالات فارسی از 1300ش تا 1395ش

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-32

10.22051/jml.2020.31315.1950

مرتضی داوری؛ علیرضا فولادی؛ سید محمد راستگوفر؛ رضا شجری


10. از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت‌های سه‌گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین‌القضات همدانی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-35

10.22051/jml.2021.34975.2158

علیرضا تقوی کوتنائی؛ سیاوش حق جو؛ فرزاد بالو؛ علی اکبر باقری خلیلی


11. بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 24، بهار 1400، صفحه 9-39

10.22051/jml.2021.35704.2191

سیدمحمد ساعدی؛ مسعود خردمندپور؛ عبدالله مقامیان زاده؛ امیرمحمد اردشیرزاده


12. تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله

دوره 3، شماره 4، بهار 1390، صفحه 29-64

10.22051/jml.2013.78

طاهره خوشحال دستجردی؛ مرضیه کاظمی


13. انواع خواب و رؤیا در مثنوی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 33-58

10.22051/jml.2014.101

سیداحمد پارسا؛ گل اندام واهیم


15. بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-64

10.22051/jml.2017.12365.1223

پویان لاری زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


16. ترس از مرگ در آثار عطار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-92

10.22051/jml.2010.3240

سعید رحیمیان؛ محبوبه جباره ناصرو


17. از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا)

دوره 4، شماره 6، بهار 1391، صفحه 81-100

10.22051/jml.2013.87

قهرمان شیری؛ بهروز مهری؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی


21. بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا

دوره 3، شماره 5، بهار 1390، صفحه 111-153

10.22051/jml.2013.95

علی محمدی؛ مریم اسمعلی پور


22. استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد

دوره 5، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 137-172

10.22051/jml.2014.129

مژگان زرین فکر؛ مریم صالحی نیا؛ محمدجواد مهدوی


23. بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-205

10.22051/jml.2016.2493

لیلا غلامپور؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


24. تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-32

10.22051/jml.2014.98

محمد بهنام فر


25. تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

10.22051/jml.2017.11147.1166

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ محمّدصادق بصیری