کلیدواژه‌ها = مثنوی معنوی
تعداد مقالات: 4
2. منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-165

پارسا یعقوبی جنبه سرایی


3. مؤلفه­ های پدیدارشناسی هوسرلی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-204

علی اکبر سام خانیانی


4. خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-136

پروین گلی زاده؛ سیّده سمانه صالحی؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی