کلیدواژه‌ها = سیر انفسی
تعداد مقالات: 1
1. موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی)

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-208

مریم احمدپور مبارکه؛ علیرضا خواجه گیر