کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. مثال و خیال در اندیشۀ مولوی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-150

زهرا رجبی؛ غلامحسین غلامحسین زاده


2. هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-121

احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ حسین آقاحسینی