کلیدواژه‌ها = سنت دوم عرفانی
تعداد مقالات: 2
1. شیوۀ تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 171-202

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی


2. هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-121

احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ حسین آقاحسینی