کلیدواژه‌ها = غزالی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-176

منیره فرضی شوب؛ فائزه عرب یوسف آبادی


2. تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-64

راضیه حجتی زاده