کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 3
1. نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-162

زهرا ماحوزی؛ حسینعلی قبادی؛ احمد پاکتچی؛ مریم حسینی


2. تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ محمّدصادق بصیری


3. تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-64

راضیه حجتی زاده