کلیدواژه‌ها = آگاهی
تعداد مقالات: 2
1. موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی)

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-208

مریم احمدپور مبارکه؛ علیرضا خواجه گیر


2. تحلیل سوانح­ العشاق از دیدگاه «من استعلایی» پدیدارشناختی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-64

راضیه حجتی زاده