کلیدواژه‌ها = حدیقه
تعداد مقالات: 3
1. رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

ویدا دستمالچی؛ رحمان مشتاق مهر


2. بررسی تأویل و سطوح مختلف آن در حدیقة سنایی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-64

پویان لاری زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


3. فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-185

قهرمان شیری