کلیدواژه‌ها = تفسیر عرفانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-55

کتایون کتیبه؛ ناصر نیکوبخت؛ انسیه خزعلی؛ حسین قبادی


3. رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-40

خلیل پروینی؛ سیدعلی دسپ