کلیدواژه‌ها = سنایی
تعداد مقالات: 7
1. رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

ویدا دستمالچی؛ رحمان مشتاق مهر


2. مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-176

منیره فرضی شوب؛ فائزه عرب یوسف آبادی


3. بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-42

مرتضی حیدری


4. تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-104

مصطفی خورسندی شیرغان؛ محمد بهنام فر


5. رویکرد تطبیقی – تحلیلی ملال و گریز از آن در اندیشه سنایی و شوپنهاور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-72

مصطفی خورسندی شیرغان؛ محمد بهنام فر


6. فرهنگ شفاهی در حدیقه ی سنایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-185

قهرمان شیری


7. تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-32

محمد بهنام فر