کلیدواژه‌ها = رمز
تعداد مقالات: 4
1. تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-66

علی دهقان؛ سید ارسلان ساداتی


2. پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 181-207

مهدی نوریان؛ المیرا تخشا قهفرخی؛ ساسان زندمقدم


3. بررسی و تحلیل کهن‌الگوی آنیما در غزل‌های مولانا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-153

علی محمدی؛ مریم اسمعلی پور


4. نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان‌ها و نهادهای جامعة عصر خود

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-162

داوود پورمظفری