کلیدواژه‌ها = روزبهان
تعداد مقالات: 2
2. نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

طاهره خوشحال دستجردی؛ راضیه حجتی زاده