کلیدواژه‌ها = تحلیل ادبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 61-80

سید مهدی زرقانی؛ الهام اخلاقی