کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 17
1. دیپلماسی عرفانی؛ نگاهی به آثار حضور «شاه همدان» در کشمیر

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-127

محمد مهدی پورغلامعلی


2. تحلیل کارکرد دیدگاه اسطوره‌ای الیاده در صفوة‌الصفای ابن‌بزاز اردبیلی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-105

رامین محرمی؛ ثریا کریمی یونجالی


3. نقطه و دایره در ادبیات عرفانی فارسی مطابق با مکتب ابن عربی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-182

مهدی حیدری


4. از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-33

نسیم کرامت؛ حسین فقیهی


5. تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-66

علی دهقان؛ سید ارسلان ساداتی


6. درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-93

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی


7. بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-174

زهرا عامری؛ مهین پناهی


8. بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-205

لیلا غلامپور؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


9. نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-195

رقیه آلیانی؛ علی صفایی


10. مکتب سوررئالیسم و اندیشه­های سهروردی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-136

علی اصغر زارعی؛ علیرضا مظفری


11. اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 121-142

سید مهدی مسبوق؛ علی عزیزی؛ حدیثه فرزبود


12. متناقض‌نما در دیوان کبیر ابن‌عربی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-95

روح الله صیادی نژاد؛ فاطمه سمیعی ولوجردی


13. از زبان نار تا زبان نور چگونگی تکوین نثر عرفانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-109

حبیب الله عباسی


14. رابطه خدا و هستی از دیدگاه ابن‌عربی و شمس مغربی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-45

اعظم حسینی؛ زرین واردی


15. نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

طاهره خوشحال دستجردی؛ راضیه حجتی زاده


16. تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-64

طاهره خوشحال دستجردی؛ مرضیه کاظمی


17. کارکرد مشترک اسطوره و عرفان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-168

علیرضا مظفری