کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
تعداد مقالات: 3
2. نشانه‌شناسی تقابل‌های دوگانة نمادهای حیوانی در غزلیات شمس

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-195

رقیه آلیانی؛ علی صفایی


3. بررسی فرآیند نشانگی حروف الفبا در دیوان سنایی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-42

مرتضی حیدری