کلیدواژه‌ها = عرفان و تصوف
تعداد مقالات: 4
1. نقش رمزگان عرفان و تصوف در تصاویر و مضامین شعری سید حسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22051/jml.2021.35938.2201

محی الدین امجدی؛ علیرضا مظفری


2. بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با رویکرد نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 24، بهار 1400، صفحه 9-39

10.22051/jml.2021.35704.2191

سیدمحمد ساعدی؛ مسعود خردمندپور؛ عبدالله مقامیان زاده؛ امیرمحمد اردشیرزاده


3. واکاوی رویکرد روان شناختیِ تصوف در پژوهش‌های شرق‌شناسان

دوره 13، شماره 24، بهار 1400، صفحه 163-192

10.22051/jml.2021.36518.2214

امیر پوررستگار؛ محمّدیوسف نیّری